Kultura i sport

Monitoring wizyjny

 • specjalnie konstruowane kamery o wysokiej rozdzielczości i swobodzie ruchu modułu optycznego monitorujące uczestników imprezy zgodnie z rozporządzenie MSWiA
 • korelowanie numeru biletu z materiałem wideo, na którym znajduje się twarz jego posiadacza
 • przechowywanie nagrań obrazu oraz dźwięku z każdej imprezy przez minimum 60 dni
 • funkcje wspomagające szybkie i intuicyjne kadrowanie zachowań tzw. pseudokibiców

Komunikacja interkomowa

 • zapewnienie niezawodnej komunikacji głosowej z punktami SOS zlokalizowanymi na trybunach
 • stacje interkomowe dostosowane do środowiska eksploatacji oraz miejsca montażu
 • system przyzywowy w toaletach dla osób niepełnosprawnych

Monitorowanie i zarządzanie wszystkimi systemami z jednego stanowiska operatorskiego

 • wspólna wizualizacja i zarządzanie z jednego miejsca wszystkimi systemami bezpieczeństwa i komunikacji stadionu
 • automatyczne przeniesienie wszystkich uprawnień na służby ochrony obiektu w trybie pracy poza imprezą masową
 • mapa synoptyczna prezentująca w czytelny sposób poszczególne części stadionu

Zarządzanie parkingiem

 • rejestracja czasu pracy pracowników administracyjnych stadionu
 • zaawansowany system generowania raportów
 • integracja z systemem kadrowo-płacowym

Kontrola dostępu

 • kontrola dostępu do szatni zespołów, loży VIP, pokoju zatrzymań oraz pozostałych pomieszczeń administracyjnych
 • integracja kontroli dostępu z systemem obsługi biletów instalowanym na kołowrotach
 • możliwość zastosowania specjalnych funkcji zabezpieczających, m.in. anti-passback, śluza
 • identyfikacja widza w oparciu o kartę, pin lub cechę biometryczną

Ochrona terenu zewnętrznego

 • monitoring wizyjny terenu zewnętrznego oraz obszaru parkingów
 • detekcja przejścia przez płot w miejscu niedozwolonym
 • wykorzystanie kabli sensorycznych, analityki wideo lub barier podczerwieni

Odczyt i wizualizacja warunków pogodowych

 • monitorowanie grubości pokrywy śnieżnej na dachu stadionu
 • pomiar temperatury i wilgotności w niecce stadionu

Monitoring warunków środowiskowych

 • monitoring parametrów środowiskowych w serwerowniach i pomieszczeniach administracyjnych
 • wsparcie dla szerokiej gamy mierników (m.in. temperatury, wilgotności, zalania)
 • generowanie alarmów w przypadku stanów określonych jako krytyczne np. zbyt wysoka temperatura

Obsługa gości

 • możliwość wcześniejszego przygotowania kart dostępowych dla uczestników konferencji lub szkoleń
 • rezerwacja odpowiedniej ilości miejsc parkingowych
 • monitorowanie przemieszczania się gości po obiekcie
 • otwarcie szlabanu wjazdowego po rozpoznaniu tablic rejestracyjnych wcześniej zgłoszonego pojazdu

Detekcja włamania i napadu

 • sygnalizacja nieautoryzowanego wejścia do pomieszczeń serwerowni oraz centrum operatorów
 • automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie stref bezpieczeństwa w oparciu o harmonogram eksploatacji obiektu
 • przesłanie informacji o alarmie do działu ochrony obiektu
 • zarządzanie z poziomu wizualizacji, klawiatur lub czytników kontroli dostępu

Sterowanie automatyką

 • zarządzanie aktywacją przycisków windowych z poziomu czytników
 • zmiana parametrów automatyki stadionowej po wcześniejszej autoryzacji karty dostępowej użytkownika
 • zarządzanie szlabanami parkingowymi z poziomu wizualizacji

Rejestracja czasu pracy

 • rejestracja czasu pracy pracowników administracyjnych stadionu
 • zaawansowany system generowania raportów
 • integracja z systemem kadrowo-płacowym

Sieci WiFi

 • niezawodne sieci bezprzewodowe dla dużych powierzchni użytkowych
 • sieci budowane w oparciu o dwuzakresowe punkty dostępowe (AP – Access Point)
 • zarządzanie wieloma AP jednocześnie z poziomu kontrolera ruchu (AC – Access Controller)
 • obsługa do 500 bezprzewodowych punktów dostępowych AP
 • w przypadku uszkodzenia jednego punktu dostępowego, pozostałe punkty przejmują jego rolę w systemie
 • skalowalność - maksymalnie 2000 punktów dostępowych poprzez połączenie kontrolerów w klastry
 • łatwa rozbudowa systemu o kolejne punkty dostępowe
 • uwierzytelnianie użytkowników poprzez portal autoryzacyjny

Integracja z systemami trzecimi

 • system sterowania windami
 • system sygnalizacji pożarowej
 • system zarządzania kluczami
 • systemy monitorowania warunków środowiskowych