System sygnalizacji pożaru

System Sygnalizacji Pożaru (SSP, SAP) to jeden z ważniejszych systemów bezpieczeństwa instalowany w obiektach. Służy do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego oraz do wykonywania funkcji sterujących.

Matryca sterowań zapewnia płynną ewakuację przebywających w obiekcie ludzi oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia. SAP spełnia także funkcje informacyjne oraz monitorujące, które wykonywane są przez centralę i odpowiednie moduły wejścia/wyjścia. System jest w stanie wykryć pożar w początkowej jego fazie, a w efekcie zapewnić ochronę życia oraz minimalizację strat materialnych. 

Produkty marki Detnov znajdują bardzo szerokie zastosowanie m.in. w obiektach użyteczności publicznej oraz komercyjnych. Odpowiednie zaprojektowanie instalacji, wybór niezawodnej technologii oraz prawidłowe jej wykonanie, zapewnią zgodność formalną i techniczną, a w efekcie gwarancję odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną (PSP).

System  zapewnia:

  • detekcję pożaru za pomocą szerokiej gamy czujek
  • powiadamianie o  zagrożeniu pożarowym za pomocą sygnalizatorów pętlowych oraz konwencjonalnych
  • wykonywanie funkcji sterujących za pomocą modułów wejścia/wyjścia z wbudowanym izolatorem
  • możliwość zastosowania bezprzewodowych elementów pętlowych
  • w pełni cyfrowe i adresowalne elementy pętlowe
  • wizualizację występujących zdarzeń w czasie rzeczywistym