Wojsko

Monitorowanie i zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa z jednego stanowiska operacyjnego

 • wizualizacja stanu poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa
 • zarządzanie wszystkimi systemami z poziomu jednej platformy
 • wspólna baza zdarzeń dla poszczególnych systemów
 • integracja różnorodnych systemów m.in. KD, SSWiN, monitoringu wizyjnego, interkomowego, parkingowego, RCP, sygnalizacji pożarowej, depozytor kluczy itp.
 • korelacja zdarzeń pomiędzy poszczególnymi systemami
 • pełne zarządzanie danymi
 • możliwość dowolnej gradacji praw administratorów systemu

Kontrola dostępu

 • Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do kluczowych stref/pomieszczeń np. kancelaria tajna, magazyn uzbrojenia itp.
 • funkcjonalności zwiększające niezawodność systemu m.in. anty-passback na bramkach wejściowych do jednostki wojskowej, budynku lub wskazanej strefy, śluzowość itp.
 • zmiana trybu pracy czytników, bramek uchylnych z triodami itp. z poziomu wizualizacji

Detekcja włamania i napadu

 • zabezpieczenie newralgicznych pomieszczeń detektorami ruchu
 • zabezpieczenie newralgicznych pomieszczeń detektorami ruchu
 • pełna wizualizacja statusu detektorów i stref na stanowisku ochrony
 • zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń specjalnych np. magazyn uzbrojenie poprzez przydzielenie wymóg wprowadzenia dwóch kodów dostępu
 • pełna wizualizacja statusu detektorów i stref na stanowisku ochrony
 • zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń specjalnych np. magazyn (uzbrojenie poprzez przydzielenie wymóg wprowadzenia dwóch kodów dostępu)

Monitoring wizyjny obiektu

 • wykorzystanie algorytmów analizy obrazu do rozpoznawania tablic rejestracyjnych czy identyfikacji twarzy
 • monitoring wizyjny terenu np. jednostki wojskowej (bramy wjazdowe, kluczowe obiekty)
 • integracja z systemem ochrony peryferyjnej (czujniki, bariery itp.).

Komunikacja interkomowa

 • komunikacja z interkomami w architekturze punkt-punkt i punkt –wiele punktów
 • nadawanie komunikatów zbiorowych z podziałem na poszczególne budynki, części budynków lub strefy wskazane
 • rejestracja wybranych rozmów w korelacji z obrazem z kamery CCTV

Zdalne zarządzanie obiektami (SecAAS)

 • zarządzanie bezpieczeństwem rozproszonych obiektów jednostki wojskowej z jednego miejsca
 • koordynacja procedur działania alarmowego po otrzymaniu informacji z wielu lokalizacji
 • szyfrowanie przesyłanych danych

Sieci IP do systemów zabezpieczeń

 • wydajne połączenia pracujące w standardzie Gigabit Ethernet
 • wysoki stopień niezawodności działania
 • technologia PoE (Power over Ethernet)
 • możliwość stosowania zasilaczy redudantnych
 • stała dostępność i zaawansowane funkcje QoS

Monitoring warunków środowiskowych

 • monitoring parametrów środowiskowych w wybranych pomieszczeniach
 • wsparcie dla szerokiej gamy czujników np. zalania, temperatury itp.
 • generowanie alarmów w przypadku stanów określonych np. zbyt wysoka temperatura.