Więzienie

Monitoring wizyjny obiektu

 • monitoring wizyjny terenu zewnętrznego (spacerniaków, pasa ochronnego)
 • monitoring wizyjny terenu wewnętrznego (cel specjalnych tzw. „N”, wejściach na oddział, sali widzeń)
 • obserwacja obrazu wysokiej jakości „na żywo” na stanowisku dowódcy
 • wirtualna ochrona obwodowa pasa ochronnego za pomocą funkcji analitycznych

Komunikacja interkomowa i radiowęzeł

 • interkomy służące do komunikacji instalowane przy wejściach do budynków, wejściach na oddziały oraz w celach
 • funkcja radiowęzła w celi - nadawanie komunikatów zbiorowych na poszczególne oddziały funkcja przywoławcza z celi do oddziałowego
 • prześwietlanie cel i nagrywanie rozmów interkomowych

Kontrola dostępu

 • kontrola dostępu przy wejściach do budynków oraz wejść na oddziały
 • funkcja śluzowości na oddziałach - w przypadku otwarcia pojedynczej celi nie ma możliwości wejścia/wyjścia z oddziału
 • monitorowanie przepływu osób na terenie zakładu karnego
 • funkcja otwarcia pod przymusem dla czytników z klawiaturą PIN

Detekcja ucieczki i napadu

 • sygnalizacja przycisków napadowych w pomieszczaniach publicznych np. sala widzeń
 • sygnalizacja radiolinii napadowej oddziałowego
 • pełna wizualizacja statusu elementów ochrony obwodowej na stanowisku dowódcy
 • integracja z systemem cichej kontroli oddziałowego

Monitorowanie i zarządzanie wszystkimi systemami z jednego stanowiska operatorskiego

 • Wizualizacja u dowódcy stanu poszczególnych oddziałów (stany otwarcia cel, kart wyjściowych na oddział, centralnej blokady kart, przycisków napadowych, ochrony obwodowej)
 • Możliwość przejęcia przez dowódcę zgłoszeń z poszczególnych cel podczas nieobecności oddziałowego
 • Zarządzenie wszystkimi alarmami z terenu wewnętrznego i zewnętrznego
 • Raporty zdarzeń systemowych (daty/godziny prześwietlenia celi, potwierdzenia i załączenie cichej kontroli)

Ochrona terenu zewnętrznego

 • pełny monitoring terenu zewnętrznego
 • monitoring wtargnięć przy wykorzystaniu systemów ochrony obwodowej
 • wykorzystanie kabli sensorycznych i barier
 • integracja ochrony obwodowej z systemem monitoringu wizyjnego

Sterowanie automatyką

 • sterowanie działaniem krat w celach i między oddziałami
 • sterowanie zasilaniem i działaniem okien w celach
 • zarządzanie działaniem klimatyzacji w pozostałych pomieszczeniach administracyjnych

Obsługa gości

 • możliwość wcześniejszego przygotowania kart dostępowych dla ważnych gości lub odwiedzających
 • wcześniejsza rezerwacja sali widzeń
 • monitorowanie przemieszczania się gości po obiekcie

Zarządzanie parkingiem

 • zarządzanie dostępem do parkingu wewnętrznego dla strażników i pracowników
 • wsparcie dla funkcji śluzy zabezpieczającej przed wjazdem nieautoryzowanego samochodu lub próbą siłowego wtargnięcia
 • kontrola dostępu na terenie parkingu realizowana w oparciu o czytniki dalekiego zasięgu lub analizę tablic rejestracyjnych

Odczyt i wizualizacja warunków pogodowych

 • odczyt i wizualizacja temperatury na zewnątrz budynku
 • odczyt grubości pokrywy śnieżnej (np. na dachu)

Rejestracja czasu pracy

 • rejestracja czasu pracy strażników i pracowników administracyjnych
 • wsparcie dla specjalnych aktywności (np. wyjście prywatne, wyjście służbowe, delegacja)
 • system generowania raportów o czasie pracy pracowników

Monitoring warunków środowiskowych

 • monitoring parametrów środowiskowych w wybranych pomieszczeniach
 • wsparcie dla szerokiej gamy mierników, m.in. temperatury, wilgotności, zalania
 • generowanie alarmów w przypadku stanów określonych jako krytyczne (np. zbyt wysoka temperatura)

Sieci IP do systemów zabezpieczeń

 • wydajne przełączniki pracujące w standardzie Gigabit Etherent
 • wysoki stopień niezawodności działania
 • technologia PoE (Power over Ethernet)
 • możliwość zastosowania zasilaczy redundantnych
 • stała dostępność i zaawansowane funkcje QoS

Transmisja danych

 • wydajna transmisja danych w sieciach Ethernet od 100Mb/s do 100Gb/s
 • ergonomiczne rozprowadzenie kabli krosowych w szafach 19” dzięki unikalnemu systemowi prowadnic
 • szybkie w rekonfiguracji kable krosowe ze świetlną identyfikacją połączeń
 • ochrona nieużywanych portów RJ45 przed uszkodzeniem – automatycznie zamykające się osłony chroniące złącza RJ45
 • niezawodność potwierdzona 25-letnią systemową gwarancją