WYBRANE REFERENCJE

Przemysł

Przemysł

Zakład Przetwórstwa Mięsnego CEDROB

CEDROB S.A. to lider w produkcji mięsnej i przetworów drobiowych. Siedzibą spółki jest Ciechanów, gdzie jednocześnie działają główne zakłady produkcyjne. Prowadzony jest tam ubój i rozbiór drobiu oraz przetwórstwo mięsa. W zakładzie w Niepołomicach natomiast powstają produkty na eksport, m.in. gęsi. Cedrob posiada własne fermy hodowlane oraz wytwórnię pasz.

Zainstalowany sprzęt:

  • Platforma VMS CCTV – VDG Sense
  • Urządzenia aktywne Edge-Core
  • Sieć bezpieczeństwa LAN
  • Sieć użytkowa LAN
  • System SMS - iProtect
  • Okablowanie strukturalne MMC

Napotkane wyzwania

Rozproszona sieć zakładów zatrudniających tysiące osób wymaga nie lada sprawności w zarządzaniu zarówno budynkami, jak również kapitałem ludzkim.

Warunkiem koniecznym realizacji projektu była integracja systemu rejestracji czasu pracy (RCP) z systemem kadrowo - płacowym (SKP). Oprogramowanie zostało przygotowane zgodnie ze specyfikacją przedstawioną przez producenta systemu SKP w celu zapewnienia wymiany informacji pomiędzy zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem a systemem kadrowym. Synchronizacji podlegają dane osobowe pracowników oraz zdarzenia rejestracji czasu pracy.

Nowoczesna produkcja wymagana nowoczesnych rozwiązań

Ogromne znaczenie w najnowocześniejszych zakładach przemysłowych ma bezpieczeństwo osób oraz mienia zapewniane przez nowoczesne systemy CCTV zbudowane z kamer megapikselowych umożliwiających rejestrację obrazu terenu zarówno wokół zakładu, jak i wewnątrz hal w najtrudniejszych warunkach oświetlenia oraz środowiskowych. Intuicyjną obsługę Systemu CCTV zapewnia system zarządzania video (VMS) VDG Sense.

Ochrona mienia realizowana jest za pomocą systemu kontroli dostępu (SKD) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) bazujących na platformie zarządzanie bezpieczeństwem iProtect.

Niezawodność i bezpieczeństwo danych

Zaimplementowane systemy bazują na nowoczesnej architekturze wykorzystującej jako medium transmisję po protokole TCP/IP. Gwarancje pełnej nieprzerwanej dostępności np. poglądu na obrazu z kamer czy bezpieczeństwa danych wymienianych pomiędzy systemem RCP czy SKP dają tylko nowoczesne przełączniki zaoferowane rozwiązania Edge-Core bazujące na technologii połączeń gigabitowych.

Najważniejsze korzyści:

  • systemy bezpieczeństwa, kontroli przejść, rejestracji czasu pracy ułatwiają zarządzanie całym przedsiębiorstwem
  • kontrolę bezpieczeństwa pracowników produkcji zapewniają doskonałej jakości kamery systemu VMS VDG Sense
  • zarządzanie całym systemem zabezpieczeń za pomocą jednego stanowiska operatorskiego
  • pełnen obraz aktualnego stanu bezpieczeństwa rozległych, rozproszonych obiektów na interaktywnej mapie synoptycznej;

Wypowiedź eksperta

Najważniejszą kwestią było stworzenie systemu umożliwiającego zarządzanie olbrzymią ilością pracowników na bazie systemu rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Tak złożony system spełniający wyśrubowane wymagania klienta mógł powstać wyłącznie na bazie dyskusji, obserwacji, które doprowadziły do stworzenia systemu szytego na miarę oraz umożliwiający jego skalowalność przy dynamicznym rozwoju spółki CEDROB. Wszystko to możliwe było dzięki umiejętności tworzenia nowych rozwiązań przez architektów oprogramowania z naszej firmy córki C&C Technology.

Doskonałym dopełnieniem oprogramowania są dostarczone przez nas pozostałe systemy bezpieczeństwa, takie jak system zarządzania bezpieczeństwem iProtect, system zarządzania video VMS VDG Sense oraz system zarządzania siecią LAN Egde-Core.

Tomasz Smoczyk, Kierownik ds. Produktu, C&C Partners


pobierz referencję