WYBRANE REFERENCJE

Logistyka

Logistyka

Terminal MSC Home w Antwerpii

MSC HT to terminal kontenerowy. Każdego dnia szeroki zakres przesyłek umieszczonych w kontenerach przybywa dwa kilometry wzdłuż jego nabrzeża. Następnie kontenery dzielone są między różne środki transportu, takie jak: samochody ciężarowe, statki śródlądowe i transport kolejowy. Pojemność MSC szacuje się do 3,6 mln TEU.

Zainstalowany sprzęt:

  • Platforma iProtect

Napotkane wyzwania

Ochrona i bezpieczeństwo są dzisiaj na porządku dziennym w organizacji pracy portów, szczególnie po wdrożeniu kodeksu ISPS. Dyrektywa UE wymogła wprowadzenie szeregu zmian w zakresie organizacji pracy i bezpieczeństwa portu. TKH Security zaoferowało rozwiązania zarówno dla ochrony obszaru, który jest dostępny publicznie, jak również pomoc w usprawnieniu logistycznych procesów transportowych ładunków.

Zintegrowany system, optymalne bezpieczeństwo

W MSC HT zostało wdrożone zintegrowane rozwiązanie dla systemu kontroli dostępu, rejestracji gości oraz monitoringu wideo – platformę iProtect. System pomaga kontrolować i zarządzać dostępem przez szlabany, bramki i kołowroty. Zakres ochrony został rozszerzony o dodatkowe czytniki kontroli dostępu i kamery umieszczone także przy wejściach do budynków.

Karta dostępu kierowcy pozwala uzyskać dostęp na teren obiektu, ale jest również używana do celów administracyjnych i rejestracji technicznej.

Pracownicy i goście

Wszyscy pracownicy portu Antwerpia korzystają z karty Alfapass. Słupy wyposażone w czytniki kontroli dostępu, kamery i interkomy zostały umieszczone przy wejściach do obiektu. Interkomy i kamery pozwalają weryfikować odwiedzających w celu sprawdzenia ich tożsamości goście muszą najpierw zgłosić się do głównego biura i okazać dokument potwierdzający tożsamość, gdzie otrzymują tymczasową kartę dostępu.

Kierowcy ciężarówek

Przed wejściem na obiekt, kierowcy muszą zameldować się w urzędzie rejestracyjnym, gdzie przykładają swoją kartę Alfapass lub kartę gościa do czytnika. W ten sposób rejestrują swoją tożsamość oraz dane kontenerów, które gromadzone są w centralnej bazie danych. Następnie kierowcy otrzymują informację, do której bramy mają się udać.

Przyszłościowe rozwiązanie

Platforma iProtect, dzięki modułowości i skalowalności, jest rozwiązaniem umożliwiającym rozszerzenie systemu. Terminal MSC Home posiada zatem gwarancję dobrze zabezpieczonej przyszłości.pobierz referencję