WYBRANE REFERENCJE

Kultura i sport

Kultura i sport

Stadion Miejski im. H. Reymana - Kraków

Stadion przy ul. Reymonta w Krakowie, który od 1953 roku jest miejscem rozgrywek piłkarskich, głównie z udziałem Wisły Kraków / „Białej Gwiazdy”. Obiekt może pomieścić ponad 33 tys. widzów podczas odbywających się na nim meczy różnej wagi i rangi oraz innego rodzaju imprez masowych.

Zainstalowany sprzęt:

 • Monitoring wizyjny
 • Platforma VMS CCTV – VDG Sense
 • Urządzenia aktywne Edge-Core
 • Okablowanie strukturalne MMC

Napotkane wyzwania

Obowiązkowa rejestracja obrazu podczas imprez masowych, szczególnie z sektorów dla uczestników oraz płyty boiska lub sceny spowodowały, że na krakowskim stadionie konieczna była praktycznie całkowita wymiana monitoringu wizyjnego. Ponadto, aby sprostać wysokim wymaganiom prawnym co do jakości obrazu w poszczególnych strefach, kamery o standardowej rozdzielczości, w tym analogowe, musiały zostać zastąpione cyfrowymi. Zainstalowane kamery sprostały wymaganiom prawnym m.in. takim, jak monitorowanie całej płyty boiska, bez możliwości zamontowania na niej kamery.

Niewątpliwym wyzwaniem dla tego projektu było zbudowanie odpowiedniej topologii połączeń pomiędzy 14 punktami dystrybucyjnymi rozmieszczonymi na 4 trybunach. Zastosowanie szkieletu o topologii podwójnej gwiazdy wykorzystującego 43 łącza 10Gbps, zbudowanego w oparciu o przełączniki firmy Edge–Core Networks pozwoliło na wydajne i efektywne zarządzanie blisko 500 kamerami.

W projekcie nowej instalacji zadbano o każdy szczegół wielokrotnie weryfikując poprawność rozmieszczenia poszczególnych punktów kamerowych, dzięki czemu wdrożony w oparciu o platformę DIVA system CCTV IP spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, jakie są stawiane tego typu systemom instalowanym głównie na obiektach sportowych, na których odbywają się imprezy z udziałem dużej liczby kibiców.

Dlaczego platforma VDG Sense?

VDG Sense jest przykładem systemu dedykowanego do pracy w aplikacjach o rozproszonej strukturze z dużą ilością elementów wykonawczych. Obiektami charakteryzującymi się takim środowiskiem pracy są m.in. stadiony czy infrastruktura transportu publicznego, gdzie konieczność współistnienia różnego rodzaju instalacji powoduje, iż wybór każdej z nich nie powinien stać się kwestią przypadku.

Najważniejsze korzyści:

 • w pełni definiowalny oraz intuicyjny interfejs użytkownika,
 • szybkie przekazywanie obrazów innym operatorom,
 • wyszukiwanie zdarzeń z zaawansowanym filtrem kryteriów,
 • efektywna integracja z innymi systemami branży zabezpieczeń;
 • sprawdzona i stabilna infrastruktura sieciowa,
 • bezpieczna sieć do pracy z urządzeniami CCTV IP,
 • niski łączny koszt obsługi sieci.

Wypowiedź eksperta

Realizacja tego projektu była dla naszego zespołu zarówno wyzwaniem, jak i ogromną przyjemnością. Wszyscy jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenia, a obiekt zyskał nowy, wdrożony z uwzględnieniem standardów wybiegających kilka lat w przyszłość, system monitoringu wizyjnego, który pozwala czuć się bezpiecznie wszystkim kibicom oraz publiczności uczestniczącej w meczach lub innych imprezach kulturalno- rozrywkowych. Jednym z ciekawszych zadań, poza częścią związaną z urządzeniami aktywnymi, było zaprojektowanie wszelkich konstrukcji towarzyszących poszczególnym punktom kamerowym. Przykładem są słupy na poziomie murawy boiska, czy skrzynki zainstalowane na słupach oświetleniowych znajdujących się na terenie parkingów.

Zdzisław Durlak, Projektant, DG ELPRO


pobierz referencję