WYBRANE REFERENCJE

Edukacja

Edukacja

Kompleks szkolno-przedszkolny w Chwarznie-Wiczlinie

W Gdyni powstała jedna z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych na świecie. Miasto podpisało umowę z Microsoft, a obie strony wyznaczyły wspólne cele w obszarze cyfrowej transformacji edukacji. Już na etapie budowy współpracowały na rzecz tworzenia szkoły zaawansowanej technologicznie i otwartej na wiedzę z całego świata. XVII Liceum Ogólnokształcące jest pierwszą taką szkołą w centralnej części Europy oraz jedną z 18 placówek zrzeszonych w ramach programu Microsoft Flagship School na świecie.

Czterokondygnacyjny budynek szkoły pomieści około 700 uczniów w 26 oddziałach, a dwukondygnacyjne przedszkole przyjmie około 200 dzieci. Nie zabrakło też biblioteki, świetlic, pracowni komputerowych, jadalni oraz auli. Budynek szkoły jest połączony z budynkiem sportowym.

To właśnie w tej nowoczesnej placówce edukacyjnej zainstalowany został pierwszy w Polsce system Sygnalizacji Pożaru marki Detnov, którego dostawcą jest C&C Partners, natomiast instalację wykonała firma Minstal.

Zainstalowany sprzęt:

 • 3 centrale pożarowe rodziny CAD-150 pracujące w sieci
 • 670 czujek multisensorowych DOTD-230A-I
 • 75 modułów monitorująco- sterujących z serii MAD-4XX
 • 57 ręcznych ostrzegaczy pożarowych MAD-450-I
 • 57 sygnalizatorów akustyczno optycznych SA-K7N/3M i SAOZ-PK

Napotkane wyzwania:

Wdrożeniom systemów sygnalizacji pożaru towarzyszą głównie wyzwania formalno-konfiguracyjne, natomiast w przypadku tego projektu dodatkowym oczekiwaniem wobec systemu i wykonawcy instalacji było zagwarantowanie jak najmniejszej ingerencji w wygląd i aranżację wnętrz obiektu.
Wszyscy branżyści wiedzą, jak trudne to zadanie, gdy szuka się każdej sposobności do kompromisów w interpretacji przepisów, które w tej dziedzinie są bardzo jednoznaczne i nie dają instalatorowi zbyt wiele swobody działania.

Najważniejsze korzyści:

 • detekcja pożaru
 • powiadamianie o zagrożeniu pożarowym za pomocą sygnalizatorów
 • wykonywanie sterowań poprzez moduły I/O z wbudowanym izolatorem zwarć
 • możliwość stosowania bezprzewodowych elementów pętlowych
 • w pełni cyfrowe i adresowalne elementy pętlowe
 • wizualizacja zdarzeń w czasie rzeczywistym

Wypowiedź eksperta

„Wybór systemu nie był oczywisty. Z jednej strony brak naszych doświadczeń z konfiguracją CSP Detnov, z drugiej bardzo atrakcyjna oferta zakupu systemu i współpracy z dostawcą, firmą C&C. Finalną decyzję o zastosowaniu SSP Detnov podjąłem głównie z powodu zaangażowania i sprawnego działania ze strony zespołu C&C, który podzielił się z nami wiedzą i pomysłami, jak również wykazał się dużą elastycznością i terminowością we wszystkich działaniach logistycznych. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, konfiguracja systemu okazała się bardzo intuicyjna, pozwalając sprostać wymogom projektu wynikającym ze specyfiki obiektu. Z perspektywy tego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie było momentu, w którym poczułbym obawę spowodowaną ryzykiem przekroczenia terminów czy bezsilnością w rozwiązywaniu drobnych trudności, jakie towarzyszą każdej instalacji SSP.

/Marek Markwas , „MINSTAL”- Prezes Zarządu/

pobierz referencję