WYBRANE REFERENCJE

Edukacja

Edukacja

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Humanisticum

W nowoczesnym, dwupiętrowym gmachu oprócz: dziekanatu i gabinetów pracowników naukowych Wydziału Nauk Historycznych, znajduje się też : 15 sal wykładowych, 12 sal do ćwiczeń, dziewięć sal komputerowych oraz biblioteka.

Zainstalowany sprzęt:

  • Platforma iProtect
  • Platforma VDG

Napotkane wyzwania

Budynek obejmuje zarówno część dydaktyczną, jak i naukowo-badawczą, co dodatkowo zwiększa wymogi względem stosowanych systemów zabezpieczeń.

Na obiekcie wykorzystano zintegrowaną platformę bezpieczeństwa SMS iProtect, która w pełni spełniała wymogi stawiane przez inwestora. Wszystkie pomieszczenia w obrębie budynku miały zostać objęte systemem kontroli dostępu.

Szczególnie istotne było stworzenie zaawansowanych reguł dostępu stanowiących odpowiednią kombinację grup czytników, użytkowników i harmonogramów czasowych. Każdy z pracowników dydaktycznych i administracyjnych otrzymał karty z odpowiednimi prawami, warunkującymi dostęp do poszczególnych pomieszczeń.

Dużym wyzwaniem było również zintegrowanie kontroli dostępu z systemem sterowania zasilaniem. Przyłożenie uprawnionej karty do czytnika włącza zasilanie instalacji elektrycznej w danym pomieszczeniu. Szczególnie istotne było stworzenie zaawansowanych reguł dostępu stanowiących odpowiednią kombinację grup czytników, użytkowników i harmonogramów czasowych. Każdy z pracowników dydaktycznych i administracyjnych otrzymał karty z odpowiednimi prawami warunkującymi dostęp do poszczególnych pomieszczeń.

Dlaczego iProtect?

Platforma integrująca różne podsystemy: kontroli dostępu, Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz telewizji dozorowej CCTV IP całkowicie spełniła wymogi inwestora. Architektura systemu iProtect umożliwia bezproblemową rozbudowę systemu bezpieczeństwa w przyszłości o kolejne budynki.

Najważniejsze korzyści:

  • Zarządzanie całym systemem zabezpieczeń za pomocą jednego stanowiska operatorskiego;
  • Pełny obraz aktualnego stanu systemu zabezpieczeń na interaktywnej mapie synoptycznej;
  • Integracja między systemem Kontroli Dostępu a systemami SSWiN i BMS (system sterowania zasilaniem)
  • Funkcje inteligentnej analizy materiału wideo usprawniają działania operatora przez automatyczną detekcję zdarzenia alarmowego przez system CCTV.
  • Możliwość zdalnego podglądu stanu systemu z dowolnego miejsca

Wypowiedź eksperta

Największym wyzwaniem podczas projektowania i późniejszego wdrażania systemu była realizacja pełnej integracji między 284 czytnikami kontroli dostępu a sterownikami zasilania i centralą SSWiN w obrębie każdego pomieszczenia. Dzięki rozwiązaniu iProtect możliwe było nie tylko zarządzanie dostępem do pomieszczeń, ale również włączanie/wyłączenie zasilania w obrębie pomieszczenia, jak również zazbrajanie poszczególnych pomieszczeń (stref) w systemie SSWiN.

Maciej Flis Kierownik ds. Produktu, C&C Partners


pobierz referencję