WYBRANE REFERENCJE

Edukacja

Edukacja

Centrum Symulacji Medycznych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym

Centrum Symulacji Medycznych PUM zostało wybudowane w miejscu starej uczelnianej pralni przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie, w okolicach Wydziału Nauk o Zdrowiu. Nowo powstały obiekt przeznaczony jest do kształcenia studentów wszystkich wydziałów. Głównym celem CSM jest podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez naukę na fantomach.

Wobiekcie znajdują się m.in.:

 • Sale symulacji wysokiej wierności – blok operacyjny, sala intensywnej terapii, szpitalny oddział ratunkowy, symulator ambulansu, sala porodowa, sala opieki pielęgniarskiej
 • Sale symulacji niskiej wierności – z zakresu ALS, z zakresu BLS, pracownie umiejętności technicznych, sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, sala do nauki umiejętności chirurgicznych, pracownia USG, pracownia endoskopii, wirtualny pacjent, sale egzaminacyjne w postaci gabinetów lekarskich
 • Sale seminaryjne/pracownie komputerowe
 • Sterownie – 8 sal
 • Infrastruktura techniczna, m.in. węzeł cieplny, pomieszczenia central wentylacji 
  i klimatyzacji, rozdzielnia elektryczna, serwerownia

Zainstalowane systemy

 • Kontrola Dostępu- Keyprocessor
 • System CCTV- VDG Sense
 • Kamery – Siqura
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) – iProtect
 • System Rezerwacji Sal – iProtect
 • System Sygnalizacji Pożaru
 • Integracja wszystkich systemów

Napotkane wyzwania

Systemy zastosowane w tym obiekcie musiały zapewnić pełną kontrolę dostępu do pomieszczeń oraz możliwość zarządzania wszystkimi systemami bezpieczeństwa z jednego miejsca. Dużym wyzwaniem okazał się nowy moduł umożliwiający rezerwację pomieszczeń. Dzięki specjalnie napisanej aplikacji udało nam się uruchomić moduł, który umożliwia rezerwację pomieszczeń w formie kalendarza, automatyczne nadawanie dostępu do wybranych pomieszczeń, integrację karty zbliżeniowej, wyświetlanie informacji o rezerwacjach na portalu WWW inwestora, tabletach instalowanych przy wejściach do pomieszczeń oraz telewizorach umieszczonych np. na klatkach schodowych. Dodatkowo system może zostać zintegrowany z ActiveDirectory LDAP, co oznacza jedną bazę danych osób oraz numerów kart zbliżeniowych dla wszystkich systemów oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Dlaczego systemy bezpieczęństwa C&C?

Niezwykle istotnym celem była możliwość pełnej wizualizacji stanów poszczególnych systemów m.in. kontrola dostępu, sygnalizacje włamania i napadu, monitoring CCTV oraz kontrola PPOŻ zlokalizowanych na terenie obiektu za pomocą jednego stanowiska obsługi.

Najważniejsze korzyści

 • Programowa integracja pomiędzy systemami
 • Wizualizacja systemów na mapie synoptycznej
 • Korelacja alarmów z poszczególnych systemów
 • Administrowanie salami poprzez system rezerwacji sal- użytkownik poprzez moduł kalendarza wprowadza harmonogram zajęć dla danej sali
 • Automatyczne nadawanie uprawnień w systemie iProtect zgodnie z harmonogramem kalendarza sal
 • Wyświetlanie listy rezerwacji sali (wykładowca, nazwa zajęć, godziny zajęć) na tabletach umieszczonych przed każdą ze sal oraz na monitorach znajdujących się na poszczególnych piętrach
 • Importowanie bazy wykładowców do systemu iProtect

Wypowiedź eksperta

W przyszłości inwestor ma zamiar zintegrować bazę uczelnianą z systemem iProtect.
Takie działanie pozwoli na automatyczne aktualizowanie bazy studentów i ich uprawnień także w zakresie Systemu Rezerwacji Sal. System pozwala na rozbudowę funkcjonalności do potrzeb (jakie przedłożył na etapie realizacji inwestor), które dotyczą m.in. administracji parkingiem nowo powstającego kampusu PUM oraz zbliżyć się do integracji systemów bezpieczeństwa w istniejących budynkach.
/Bartosz Brzoska- Dyrektor działu projektów budynkowych, C&C Partners/


pobierz referencję