WYBRANE REFERENCJE

Edukacja

Edukacja

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest wiodącym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w Polsce. Jej pozycja wśród uczelni technicznych w Europie i na świecie z roku na rok rośnie. Rozwój uczelni zapewnia potencjał badawczy, dydaktyka na najwyższym poziomie, innowacyjność oraz współpraca z gospodarką.

Zainstalowany sprzęt:

 • 235 czytników
 • 230 kamer
 • 60 interkomów
 • 11 central SSWIN

Napotkane wyzwania

System kontroli dostępu zastosowany przy tej realizacji musiał zapewniać kontrolę przepływu niepożądanych osób w strefach administracyjnych, bibliotecznych, archiwalnych, a także zapobiegać ich przedostaniu się do miejsc newralgicznych, takich jak np. serwerownie i informatyczne punkty węzłowe. Legitymacja studencka/karta pracownicza, którą posiadają użytkownicy stanowi jednocześnie kartę dostępu do różnych miejsc. System sygnalizacji włamania i napadu aktywowany jest w godzinach nocnych, a alarmy przez niego generowane zbiegają się w jednym centrum nadzoru, gdzie podejmowane są decyzje co do dalszych kroków. System monitoringu wizyjnego weryfikuje niepożądane zdarzenia, a także wspomaga decyzje podejmowane przez pracowników ochrony obiektów. Monitoringowi podlegają miejsca newralgiczne, ciągi komunikacyjne oraz teren zewnętrzny.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest włączenie do systemu bezpieczeństwa parkingów uczelnianych, które z punktu widzenia systemu stają się strefami chronionymi, a dostęp do nich następuje po weryfikacji uprawnień. Przy wjeździe na parking następuje odczyt tablicy rejestracyjnej pojazdu. Jeżeli dany numer pojazdu znajduje się w bazie i ma uprawnienia do wjazdu na parking, zostaje automatycznie wpuszczony. W przypadku zabrudzenia tablicy, bądź przyjazdu innym samochodem, użytkownik może użyć legitymacji studenckiej/ pracowniczej jako karty kontroli dostępu. Kierowcy samochodów nie zarejestrowanych w bazie np. dostawy kurierskie lub goście, mogą użyć interkomu. Ochrona weryfikuje ich uprawnienia wjazdowe. Dodatkowo system ten podaje liczbę dostępnych miejsc parkingowych.

Co najważniejsze, baza systemu wymienia informacje z uczelnianą bazą studentów i pracowników, a także portalem uczelni. Nadanie uprawnień danej osobie w systemie uczelnianym automatycznie umożliwia dostęp do określonych zasobów w systemie bezpieczeństwa. Przy tak zaprojektowanym i wykonanym systemie oraz zaimplementowanych integracjach, użytkownik uzyskuje benefity w postaci bardzo łatwego zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie, przejrzystego i szybkiego sposobu nadawania uprawnień oraz dostępów dla poszczególnych użytkowników.

Dlaczego systemy bezpieczeństwa C&C?

System zarządzania obiektami rozproszonymi zastosowany na terenie Politechniki Wrocławskiej pozwolił objąć ochroną elektroniczną zarówno kompleks budynków uczelni jak i uczelniane parkingi. W ramach zastosowanego rozwiązania zintegrowane zostały następujące systemy: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego, komunikacji interkomowej oraz depozytora kluczy. Ponadto z systemem została zintegrowana baza danych studentów i pracowników co wpłynęło na spełnienie wszystkich wymogów inwestora.

Najważniejsze korzyści:

 • podwójna weryfikacja realizowana dzięki karcie dostępu oraz systemowi analizy twarzy
 • legitymacja studencka/karta pracownicza stanowiąca jednocześnie kratę dostępu do różnych miejsc dla 55 tys. użytkowników
 • moduł automatycznego rozpoznawania tablic
 • kontrola przepływu niepożądanych osób w poszczególnych pomieszczeniach
 • włączenie do systemu bezpieczeństwa parkingów uczelnianych
 • kompatybilność systemu z uczelnianą bazą studentów i pracowników
 • zapobiegnie przedostaniu się nieuprawnionych osób do miejsc newralgicznych
 • bardzo łatwe i intuicyjne zarządzanie bezpieczeństwem w obiekcie
 • szybki sposób nadawania uprawnień oraz dostępów dla poszczególnych użytkowników

Wypowiedź eksperta

Głównym założeniem realizowanego projektu było poszerzenie funkcjonalności legitymacji studenckiej oraz karty pracowniczej. Dzięki zastosowaniu naszych systemów i zintegrowaniu ich z bazą uczelnianą, karty oraz legitymacje zaczęły stanowić kartę dostępu do różnych miejsc. Dzięki tak globalnemu połączeniu naszych rozwiązań użytkownik może z jednego miejsca zarządzać nie tylko uczelnianym parkingiem, lecz również całą uczelnią. Bez wątpienia zastosowane w tym projekcie rozwiązanie stawia Politechnikę Wrocławską w czołówce najbezpieczniejszych uczelni w Polsce.

/Leszek Schmidt Kierownik ds. Produktu, C&C Partners/


pobierz referencję