Wsparcie techniczne

Regulamin i cennik

Regulamin zdalnego wsparcia
LP Nazwa Cena netto
1 Umowa wsparcia technicznego 10 godzin miesięcznie oraz dwa przeglądy w roku 2500/m-c
2 Umowa wsparcia technicznego 10 godzin miesięcznie oraz cztery przeglądy w roku 5000/m-c
3 Godzina pracy technika wsparcia zdalnego/lokalnego w godzinach 8:00 – 16:00 250
4 Godzina pracy technika wsparcia zdalnego/lokalnego po godzinie 16:00 450
5 Dojazd do klienta według obowiązującej stawki przebiegu za jeden km -

Każda nowo zawierana umowa wsparcia technicznego poprzedzana jest przeglądem zerowym rozliczanym według stawek godzinowych obowiązujących w cenniku wsparcia technicznego.