Systemy wizji maszynowej

Wizja maszynowa to dziedzina nauki ściśle powiązana z automatyką i robotyką przemysłową. Na podstawie analizy obrazu umożliwia kontrolę jakości i pomiary geometryczne w procesie produkcyjnym. 

Najczęściej spotykane systemy wykonują:
  • Wizyjną kontrolę jakości obiektu
  • Odczytywanie i weryfikację znaków
  • Porównanie z wzorcem
  • Pozycjonowanie i sterowanie systemami zrobotyzowanymi
  • Wizualizację, raportowanie i analizę statystyk
Stosowane są w:
  • Przemyśle
  • Systemach bezpieczeństwa
  • Inteligentnych Systemach Transportowych (ITS)
  • Medycynie, nauce i badaniach rozwojowych
Kompleksowa oferta systemów wizyjnych C&C Partners opiera się o dedykowane produkty do kontroli wizyjnej w technologii 2D i 3D w ciągach produkcyjnych.