System zarządzania bezpieczeństwem

Platforma SMS (Security Management System) umożliwia efektywne monitorowanie i zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i ludzi.

Jest to systemem stworzony w ramach Grupy TKH. Integruje różnorodne podsystemy, m.in. kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego, interkomowy, parkingowy, rejestracji czasu pracy, czy sygnalizacji pożarowej. Dzięki rozbudowanym interfejsom integracyjnym możliwa jest integracja dowolnego innego systemu wymaganego przez inwestora. 

Platforma iProtect pozwala na zarządzanie wszystkimi podsystemami z poziomu wspólnego interfejsu użytkownika, który zapewnia odpowiednio wczesne alarmowanie o stanach zagrożeń. Umożliwia także archiwizację zdarzeń wraz ze skorelowanym zapisem wideo oraz podejmowanie stosownych działań w sytuacjach kryzysowych, dzięki wykorzystaniu gotowych procedur postępowania i wymiany danych pomiędzy podsystemami.

Funkcjonalności:

 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa umieszczonymi w różnych lokalizacjach z jednego miejsca (SecAAS)
 • integracja systemów KD, SSWiN, CCTV, RCP, interkomowych, DSO, itp.
 • aplikacja zarządzająca dostępna z poziomu przeglądarki internetowej
 • powiązanie zdarzeń między systemami (zdarzenie w jednym systemie wywołuje zdarzenia w innym)
 • komunikacja między systemami w oparciu o standardową sieć TCP/IP
 • pełna weryfikacja wystąpienia zdarzenia alarmowego (obraz wideo przypisany do zdarzenia)
 • pełne zarządzanie danymi i uprawnieniami poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników
 • możliwość dowolnej gradacji praw administratorów systemu (ochroniarz, administrator IT itp.)
 • zarządzanie systemami bezpośrednio z poziomu mapy synoptycznej
 • archiwizacja i raportowanie zdarzeń ze wszystkich systemów
 • pełne szyfrowanie transmisji danych w oparciu o bezpieczne algorytmy AES-256 czy SSL-128
 • interfejsy umożliwiające integrację systemów zewnętrznych firm trzecich