Serwis

Zgłoszenia serwisowe

Instrukcja wprowadzania zgłoszenia serwisowego

  • Klient zgłaszając reklamację produktu zakupionego w C&C Partners Sp. z o.o. ma obowiązek zapoznać się z warunkami gwarancji odpowiedniego producenta.
  • Każde zgłoszenie reklamacyjne otrzymuje swój unikalny numer RMA. Dokument RMA będący podstawą roszczeń gwarancyjnych, zostanie przesłany na adres e-mail podany podczas rejestracji reklamacji.
  • Na jednym dokumencie RMA może się znajdować tylko i wyłączenie jeden produkt. Reklamacje, dla których dokument RMA zawiera więcej niż jeden produkt, otrzymają status „Odrzucone”, co jednoznaczne jest z tym, że przysłane do C&C Partners Sp. z o.o. produkty zostaną zwrócone do klienta bez naprawy. Dodatkowo klient zostanie obciążony kosztami przesyłki zwrotnej.
  • Opis uszkodzenia produktu powinien być dokładny. Pozwoli to na szybszą weryfikację usterki, a co za tym idzie, na szybki zwrot naprawionego produktu. Czas naprawy liczony jest od momentu wykrycia usterki.
  • Dokument RMA należy dołączyć do wysyłki z uszkodzonym produktem. Przesyłka bez dokumentu RMA zostanie zwrócona do klienta na jego koszt.
  • Na paczce z uszkodzonym produktem należy umieścić numer zgłoszenia serwisowego.
  • Uszkodzone produkty należy dostarczyć w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. C&C Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktów powstałych w czasie transportu.
  • Jeżeli produkt nie posiada pełnego wyposażenia (wszelkie kable, sterowniki, przejściówki, oryginalne folie i opakowanie) nie będzie możliwa jego wymiana na nowy, ani tym bardziej korekta dokumentu zakupu i zwrot pieniędzy. Jedynym możliwym sposobem będzie naprawa "do skutku".
  • W przypadku wątpliwości dotyczących gwarancji, serwis C&C Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentu zakupu od klienta zgłaszającego reklamację.
Dane zgłaszającego
Informacja o produkcie nr 1