Serwis

Zgłoszenie reklamacji

Instrukcja zgłaszania  reklamacji

  • Klient zgłaszając reklamację produktów zakupionych w C&C Partners Sp. z o.o. ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sprzedaży 
  • Każde zgłoszenie reklamacyjne otrzymuje swój unikalny numer RMA. Dokument RMA będący podstawą reklamacji, zostanie przesłany na adres e-mail podany podczas rejestracji reklamacji.
  • Opis reklamacji powinien zawierać szczegółowe informacje związane ze zgłaszanym problemem. Pozwoli to na szybszą weryfikację zasadności reklamacji, a co za tym idzie, na przyspieszenie terminu jej realizacji.
  • W przypadku, kiedy reklamacja jest związana ze zwrotem towarów, do przesyłki należy dołączyć dokument RMA, a na opakowaniu umieścić numer zgłoszenia reklamacyjnego RMA. Wysyłka bez numeru zgłoszenia reklamacyjnego RMA zostanie odesłana na koszt klienta.
  • Reklamowane produkty muszą być starannie zapakowane i zabezpieczone na czas transportu a następnie przesłane  na adres: C&C Partners Sp. z o.o., ul. Wilkowicka 18a, 64-100 Leszno.
  • C&C Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów powstałych w czasie transportu.
Dane zgłaszającego
Typ reklamacji
Informacja dotyczące reklamacji
Tak
Adres wysyłkowy
Załączniki ( dopuszczalne formaty: jpg, png, pdf, zip )
Wybierz plik