Wizja maszynowa

Wizyjna kontrola jakości obiektu

 • pomiar oraz kontrola wymiarów geometrycznych
 • sprawdzanie stanu zużycia narzędzi
 • wykrywanie zanieczyszczeń w produktach, kontrola stanu powierzchni
 • kontrola kompletności produktu i zgodności typu produktu ze specyfikacją na linii produkcyjnej

Odczytywanie i weryfikacjia znaków

 • rozpoznawanie znaków graficznych na produktach
 • OCR - kontrola wizyjna rozpoznawanych znaków i całych tekstów
 • OCV - kontrola wizyjna weryfikacja znaków

Porównanie z wzorcem

 • zliczanie obiektów
 • sortowanie i selekcja elementów
 • wykrywanie braków i defektów złożonych obiektów
 • rozpoznawanie kolorów, ocena barwy i struktury obiektów

Pozycjonowanie

 • kontrola orientacji produktu
 • kontrola poprawności naniesionych etykiet
 • kontrola stanu napełnienia pojemników (butelki, blistry, paletki)
 • kontrola obszarów działania robota przemysłowego
 • rozpoznawanie znaczników
 • dynamiczne wykrywanie zmian

Diagnostyka medyczna

 • wstępne przetwarzanie obrazów poprzez dynamiczne wzmocnienie kolorów
 • gometryczna korekcja zniekształceń obrazu - FPGA
 • wizja robotów medycznych, laparoskopów i mikroskopów
 • biometria

Wizualizacja, analiza i raporty

 • kompletne specjalistyczne oprogramowanie
 • tworzenie własnych paneli operatorskich (HMI)
 • generowanie wyników, statystyk i raportów
 • wizualizacjia stanu inspekcji wizyjnej