Medycyna

Komunikacja interkomowa i radiowęzeł

 • komunikacja głosowa nie absorbująca rąk z wykorzystaniem specjalnych interkomów medycznych pracujących w bliskim otoczeniu aparatury medycznej
 • audio monitoring sali chorych z poziomu pokoju pielęgniarek oddziałowych
 • nawiązywanie bezpośrednich połączeń z telefonami komórkowymi
 • system przyzywowy w toaletach dla pacjentów

Monitorowanie i zarządzanie wszystkimi systemami z jednego stanowiska operatorskiego

 • zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa szpitala w ramach jednego centrum nadzoru
 • aplikacja SMS dostępna z poziomu przeglądarki internetowej
 • mapa synoptyczna umożliwiająca wizualizację i zarządzanie poszczególnymi systemami

Kontrola dostępu

 • kontrola dostępu do sal operacyjnych, oddziałów, laboratoriów oraz magazynu leków
 • wykorzystanie technologii RFID do szybkiej i bezobsługowej weryfikacji pojazdów i pracowników na terenie SOR
 • monitorowanie poruszania się osób na terenie szpitala i usprawnienie akcji ewakuacyjnej
 • autoryzacja użytkownika w oparciu o kartę, pin lub cechę biometryczną

Monitoring wizyjny obiektu

 • monitoring wizyjny ciągów komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych ze szpitala
 • wizyjny dozór sal pacjentów w obszarze OIOM
 • wideo identyfikacja osób wchodzących na oddziały
 • detekcja i zliczanie osób w wybranych pomieszczeniach

Sterowanie automatyką

 • aktywacja przycisków windowych z poziomu czytników systemu KD lub wizualizacji komputerowej
 • zarządzanie działaniem szlabanów parkingowych z poziomu czytników systemu KD lub wizualizacji komputerowej
 • automatyczne sterowanie systemem klimatyzacji z poziomu czytników kontroli dostępu i manipulatorów SSWiN

Obsługa gości

 • możliwość wcześniejszego przygotowania kart dostępowych dla gości
 • rezerwacja odpowiedniej ilości miejsc parkingowych
 • monitorowanie przemieszczania się gości po obiekcie

Detekcja włamania i napadu

 • sygnalizacja nieautoryzowanego wejścia do magazynu leków, laboratorium, prosektorium itp.
 • automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie stref bezpieczeństwa w oparciu o zaplanowany harmonogram
 • przesłanie informacji o alarmie do służb ochrony oraz wskazanego personelu medycznego
 • zarządzanie z poziomu wizualizacji, klawiatur lub czytników kontroli dostępu

Zarządzanie parkingiem

 • zarządzanie dostępem do parkingów dla odwiedzających i personelu medycznego
 • zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc osobom niepełnosprawnym
 • kontrola dostępu na terenie parkingu realizowana w oparciu o czytniki dalekiego zasięgu lub analizę tablic rejestracyjnych
 • komunikacja z portiernią / recepcją za pomocą systemu interkomowego

Monitoring warunków środowiskowych – specjalne pomieszczenia

 • monitoring parametrów środowiskowych w laboratoriach i pomieszczeniach technicznych szpitala
 • wsparcie dla szerokiej gamy mierników, m.in. temperatury, wilgotności, zalania
 • generowanie alarmów w przypadku stanów określonych jako krytyczne np. za wysoka temperatura

System rezerwacji sal

 • sprawne zarządzanie rezerwacją pomieszczeń z poziomu intuicyjnego interfejsu
 • skalowalność / bez limitów rozbudowy o kolejne sale
 • nieograniczona ilość urządzeń wyświetlających rezerwacje
 • integracja z istniejącym systemem kontroli dostępu na budynku
 • możliwość integracji Active Directory

Odczyt i wizualizacja warunków pogodowych

 • odczyt i wizualizacja temperatury na zewnątrz budynku
 • odczyt grubości pokrywy śnieżnej na dachu itp.
 • wysterowanie elementów budynkowych (np. okna, drzwi)

Ochrona terenu zewnętrznego

 • monitoring wizyjny elewacji budynku szpitala w obszarze głównych wejść oraz wyjść ewakuacyjnych
 • kontrola dostępu oraz monitoring wizyjny w obrębie pomieszczeń agregatów prądotwórczych
 • detekcja ruchu wokół kluczowych obiektów realizowana w oparciu o detektory ruchu lub kable doziemne i napłotowe

Transmisja danych

 • pełna konwergencja – jeden system okablowania zoptymalizowany dla wielu usług: Internet, VoIP, IPTV, CCTV, Digital Signage
 • niezakłócony przesył danych dzięki skutecznemu ekranowaniu kabli skrętkowych i wysokiej odporności na zakłócenia
 • szybki przesył danych w szkielecie sieci dzięki światłowodom jednomodowym OS2 i wielomodowym OM4
 • ergonomiczne rozprowadzenie kabli krosowych w szafach 19” dzięki unikalnemu systemowi prowadnic
 • ochrona urządzeń na bloku operacyjnym dzięki separatorom galwanicznym

Sieci WiFi

 • niezawodne sieci bezprzewodowe dla dużych powierzchni użytkowych
 • sieci budowane w oparciu o dwuzakresowe punkty dostępowe (AP – Access Point)
 • zarządzanie wieloma AP jednocześnie z poziomu kontrolera ruchu (AC – Access Controller)
 • obsługa do 500 bezprzewodowych punktów dostępowych AP
 • w przypadku uszkodzenia jednego punktu dostępowego, pozostałe punkty przejmują jego rolę w systemie
 • skalowalność - maksymalnie 2000 punktów dostępowych poprzez połączenie kontrolerów w klastry
 • łatwa rozbudowa systemu o kolejne punkty dostępowe
 • uwierzytelnianie użytkowników poprzez portal autoryzacyjny

Integracja z systemami trzecimi

 • system sterowania windami
 • system sygnalizacji pożarowej
 • system zarządzania kluczami
 • systemy monitorowania warunków środowiskowych