Lotnisko

Komunikacja interkomowa i radiowęzeł

 • komunikacja punkt-punkt, punkt-wiele punktów,
 • nadawanie komunikatów zbiorowych z wyszczególnieniem dla części danej hali
 • wzywania/poszukiwania osób w odległych częściach hali odlotów
 • integracja z centralą telefoniczną, urządzeniami mobilnymi
 • integracja systemu z telefonią TETRA wykorzystywaną przez służby lotniska
 • komunikacja głosowa z wykorzystaniem punktów SOS przyjaznych osobom niepełnosprawnym poprzez pętle indukcyjna dla osób niedosłyszących
 • autonomiczne interkomy dedykowane do obsługi pasażerskiej w kasach

Ochrona terenu zewnętrznego

 • monitoring wtargnięć na teren lotniska przy wykorzystaniu systemów ochrony obwodowej
 • wykorzystanie kabli sensorycznych doziemnych i napłotowych oraz barier podczerwieni i mikrofali
 • Integracja ochrony obwodowej z systemem monitoringu wizyjnego i SMS
 • detekcja intruzów wokół pasa startowego przez inteligentną analizę obrazu na bazie kamer monitoringu wizyjnego
 • integracja z systemem radarowym i kamerami dalekiego zasięgu (m.in. termowizyjnymi)

Monitorowanie i zarządzanie wszystkimi systemami z jednego stanowiska operatorskiego

 • zarządzanie systemami umieszczonymi w różnych budynkach na terenie lotniska z jednego miejsca,
 • aplikacja sms dostępna z poziomu przeglądarki www,
 • wykorzystanie bezpiecznego szyfrowania SSL do łączności z serwerem

Monitoring wizyjny obiektu

 • pełny monitoring wizyjny terenu portu m.in. terminala pasażerskiego, hangarów oraz wież lotów
 • obserwacja obrazu wysokiej, jakości „na żywo” przez pracowników ochrony lokalnej lub w centrum monitoringu
 • bezpieczeństwo zapisu dzięki redundancji sprzętowej
 • wykorzystanie algorytmów analizy obrazu, m.in. rozpoznawanie twarzy, tablic rejestracyjnych, czy pojawiających się i znikających przedmiotów w hali odlotów
 • monitorowanie poruszania się samolotów lub innych osób lub pojazdów na płycie postojowej lotniska

Kontrola dostępu

 • kontrola dostępu do poszczególnych pomieszczeń terminala lub wyszczególnionych budynków technicznych np. hangaru
 • dynamiczna zmiana uprawnień dostępu dla konkretnej strefy w danym okresie czasu,
 • elastyczna rozbudowa systemu kontroli dostępu o kolejne pomieszczenia, czy budynki.
 • monitorowanie przepływu osób na terenie terminala i budynków technicznych.

Detekcja włamania i napadu

 • wykrywanie intruzów za pomocą szeregu zaawansowanych detektorów
 • informacja o napadzie wyzwalana specjalnymi przyciskami napadowymi
 • natychmiastowe przesyłanie informacji o alarmie do działu ochrony i dowolnej innej lokalizacji zdalnej,
 • pełna wizualizacja statusu detektorów i stref na stanowisku ochrony,

Sterowanie automatyką

 • sterowanie klimatyzacją lub oświetleniem
 • kontrola dostępu do wind
 • sterowanie systemami ruchomych schodów i chodników
 • wysterowanie elementów budynkowych, np. okna, drzwi itp.

Zarządzanie parkingiem

 • kontrola dostępu na terenie parkingu realizowana w oparciu o czytniki dalekiego zasięgu lub analizę tablic rejestracyjnych
 • zarządzanie szlabanem z poziomu wizualizacji centralnej
 • ograniczenie ilości miejsc na parkingu dla konkretnych grup użytkowników,
 • nadawanie uprawnień dostępu do parkingu podróżnym z wyprzedzeniem czasowym na podstawie rozpoznania tablic rejestracyjnych

Rejestracja czasu pracy

 • rejestracja czasu pracy zatrudnionych osób z rozróżnieniem na pracowników
 • wsparcie dla jednoczesnej obsługi wielu firm
 • wsparcie dla specjalnych aktywności, np. wyjście prywatne, do lekarza itp.
 • zaawansowany system generowania raportów.

Odczyt i wizualizacja warunków pogodowych

 • odczyt i wizualizacja temperatury na zewnątrz budynku
 • odczyt grubości pokrywy śnieżnej na dachu terminala itp.
 • czujniki zalania i wilgotności w pomieszczeniach

Monitoring warunków środowiskowych – specjalne pomieszczenia

 • odczyt i wizualizacja parametrów środowiskowych w serwerowni lub innym, istotnym dla klienta pomieszczeniu
 • wsparcie dla szerokiej gamy mierników, m.in. temperatury, wilgotności, zalania itp.
 • generowanie alarmów w przypadku stanów określonych, jako krytyczne np. zbyt wysoka temperatura

Zdalne zarządzanie obiektami (SecAAS)

 • zarządzanie poszczególnymi strefami lotniska objętych kontrolą przez służby bezpieczeństwa z dedykowanych kilkunastu stanowisk roboczych rozlokowanych na terenie całego portu lotniczego
 • możliwość zarządzania zdalnego z dowolnej lokalizacji zewnętrznej. transmisja danych poprzez sieci lokalne TCP/IP i Internet
 • wsparcie dla różnych urządzeń mobilnych, m.in. smartfonów, laptopów i tabletów

Sieci WiFi

 • niezawodne sieci bezprzewodowe dla dużych powierzchni użytkowych
 • sieci budowane w oparciu o dwuzakresowe punkty dostępowe (AP – Access Point)
 • zarządzanie wieloma AP jednocześnie z poziomu kontrolera ruchu (AC – Access Controller)
 • obsługa do 500 bezprzewodowych punktów dostępowych AP
 • w przypadku uszkodzenia jednego punktu dostępowego, pozostałe punkty przejmują jego rolę w systemie
 • skalowalność - maksymalnie 2000 punktów dostępowych poprzez połączenie kontrolerów w klastry
 • łatwa rozbudowa systemu o kolejne punkty dostępowe
 • uwierzytelnianie użytkowników poprzez portal autoryzacyjny

Integracja z systemami trzecimi

 • system sterowania windami
 • system sygnalizacji pożarowej
 • system zarządzania kluczami
 • systemy monitorowania warunków środowiskowych