Logistyka

Monitorowanie i zarządzanie wszystkimi systemami z jednego stanowiska operatorskiego

 • zarządzanie systemami umieszczonymi w obrębie wielu rozproszonych centrów logistycznych
 • aplikacja SMS dostępna z poziomu przeglądarki www
 • wykorzystanie bezpiecznego szyfrowania SSL

Kontrola dostępu

 • kontrola dostępu do poszczególnych pomieszczeń lub budynków centrum logistycznego
 • dynamiczna zmiana uprawnień dostępu dla konkretnej strefy w danym okresie czasu
 • elastyczna rozbudowa systemu kontroli dostępu o kolejne pomieszczenia czy budynki
 • wykorzystanie technologii RFID i czytników dalekiego zasięgu w celu przyspieszenie procesu wjazdu pojazdów czy śledzenia paczek i kontenerów

Detekcja włamania i napadu

 • wykrywanie intruzów za pomocą odpowiednich detektorów
 • przesyłanie informacji o alarmie do działu ochrony
 • zarządzanie z poziomu wizualizacji, klawiatur lub czytników kontroli dostępu
 • automatyczne zazbrajanie strefy po opuszczeniu centrum logistycznego przez obsługę

Komunikacja interkomowa i radiowęzeł

 • nadawanie komunikatów zbiorowych dedykowanych dla konkretnej hali lub muzyki w tle
 • przemysłowe stacje interkomowe naścienne i nabiurkowe dostosowane do trudnych warunków środowiskowych hal i portów
 • integracja z centralą telefoniczną oraz urządzeniami mobilnymi

Monitoring wizyjny obiektu

 • pełny monitoring wizyjny obiektu i terenu zewnętrznego centrum logistycznego z inteligentną analizą obrazu
 • obserwacja obrazu wysokiej jakości „na żywo” przez pracowników ochrony lokalnej lub w zewnętrznym centrum monitoringu
 • wykorzystanie algorytmów analizy obrazu (m.in. rozpoznawanie twarzy, tablic rejestracyjnych czy sygnatury kontenerów)
 • wizyjne śledzenie procesu przygotowanie ładunku np. poprzez synchronizację kamer z systemem czytników kodów

Zarządzanie parkingiem

 • kontrola dostępu na terenie parkingu realizowana w oparciu o czytniki dalekiego zasięgu lub analizę tablic rejestracyjnych
 • nadawanie uprawnień dostępu spedytorom z wyprzedzeniem czasowym na podstawie automatycznego rozpoznania tablic rejestracyjnych
 • minimalizacja czasu przyjęcia towaru przez automatyczne rozpoznanie sygnatury kontenerów dzięki inteligentnej analizie obrazu
 • ograniczenie ilości miejsc na parkingu dla konkretnych grup użytkowników

Ochrona terenu zewnętrznego

 • pełny monitoring terenu zewnętrznego wokół centrum logistycznego z wykorzystaniem kabli sensorycznych i barier podczerwieni
 • monitoring wtargnięć przy wykorzystaniu systemów ochrony obwodowej
 • Integracja ochrony obwodowej z systemem CCTV i detekcja intruzów za pomocą wizyjnej analizy obrazów

Rejestracja czasu pracy

 • rejestracja czasu pracy zatrudnionych pracowników
 • wsparcie dla specjalnych aktywności np. wyjście prywatne, do lekarza itp.
 • zaawansowany system generowania raportów
 • korelacja wielu oddziałów centrów logistycznych ze wspólnym systemem kadrowo-płacowym

Sterowanie automatyką

 • zarządzanie otwarciem szlabanów na terenie placu centrum logistycznego
 • automatyczne otwieranie bram i śluz buforowych w korelacji z automatycznym rozpoznaniem tablic
 • sterowanie klimatyzacją lub oświetleniem

Monitoring warunków środowiskowych – specjalne pomieszczenia

 • odczyt i wizualizacja parametrów środowiskowych w serwerowni lub innym pomieszczeniu centrum logistycznego
 • wsparcie dla szerokiej gamy mierników (m.in. temperatury, wilgotności, zalania)
 • generowanie alarmów w przypadku stanów określonych jako krytyczne (np. za wysoka temperatura)

Odczyt i wizualizacja warunków pogodowych

 • odczyt i wizualizacja temperatury na zewnątrz centrum logistycznego
 • odczyt grubości pokrywy śnieżnej (np. na dachu)
 • wysterowanie elementów budynkowych w reakcji na zmianę warunków środowiskowych (np. okna, drzwi)

Zdalne zarządzanie obiektami (SecAAS)

 • zdalne zarządzanie wszystkimi elementami systemu niezależnie od lokalizacji operatora
 • transmisja danych poprzez sieć IP lokalną i zewnętrzną (np. Internet)
 • minimalizacja kosztów przez zcentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem wielu obiektów

Transmisja danych

 • pełna konwergencja – jeden system okablowania zoptymalizowany dla wielu usług: Internet, VoIP, IPTV, CCTV, Digital Signage
 • skuteczny przesył zasilania PoE oraz PoE+ (ang. Power over Ethernet) do urządzeń końcowych; kable skrętkowe zoptymalizowane do PoE
 • szybki przesył danych w szkielecie sieci dzięki światłowodom jednomodowym OS2 i wielomodowym OM4
 • wtyki RJ45 chronione przed niepowołanym wypięciem
 • duża nośność szaf serwerowych (wytrzymują obciążenie urządzeniami o masie 1000 kg)

Sieci WiFi

 • niezawodne sieci bezprzewodowe dla dużych powierzchni użytkowych
 • sieci budowane w oparciu o dwuzakresowe punkty dostępowe (AP – Access Point)
 • zarządzanie wieloma AP jednocześnie z poziomu kontrolera ruchu (AC – Access Controller)
 • obsługa do 500 bezprzewodowych punktów dostępowych AP
 • w przypadku uszkodzenia jednego punktu dostępowego, pozostałe punkty przejmują jego rolę w systemie
 • skalowalność - maksymalnie 2000 punktów dostępowych poprzez połączenie kontrolerów w klastry
 • łatwa rozbudowa systemu o kolejne punkty dostępowe
 • uwierzytelnianie użytkowników poprzez portal autoryzacyjny

Integracja z systemami trzecimi

 • system sterowania windami
 • system sygnalizacji pożarowej
 • system zarządzania kluczami
 • systemy monitorowania warunków środowiskowych