Infrastruktura kolejowa

Monitoring wizyjny obiektu

 • monitoring wizyjny dworców, linii kolejowych, przejazdów, wyniesionych obiektów wspomagany inteligentną analizą obrazu
 • lokalizacja pociągów oraz monitorowanie zgodności z rozkładem jazdy za pomocą funkcji automatycznego rozpoznawania numeru bocznego składu
 • monitorowanie osób znajdujących się na peronie za pomocą kamer bocznych pojazdu oraz trasy przejazdu pociągu z wykorzystaniem kamery szlakowej
 • zliczanie pasażerów za pomocą inteligentnej analizy obrazu pozwalające na optymalizację wykorzystania taboru
 • wykorzystanie kamer i koderów z możliwością bezpośredniego połączenia okablowania światłowodowego w celu zwiększenia odporności na awarie

Komunikacja interkomowa i radiowęzeł

 • nadawanie komunikatów zbiorowych z podziałem na poszczególne hale, m.in. w celu poszukiwania osób w odległych częściach dworca
 • integracja z centralą telefoniczną, urządzeniami mobilnymi i telefonią TETRA wykorzystywaną przez służby
 • komunikacja głosowa między centrum pomocy pasażerów a toaletami dla osób niepełnosprawnych i punktami SOS
 • rejestracja audio w kabinie maszynisty skorelowana z obrazem z najbliższej kamery

Zdalne zarządzanie obiektami (SecAAS)

 • zarządzanie poszczególnymi odcinkami linii kolejowych przez Straż Ochrony Kolei i Sztab Kryzysowy z dedykowanych kilkunastu stanowisk roboczych rozlokowanych na dystansie całej linii kolejowej lub w wyniesionych centrach monitorowania
 • mobilne centra nadzoru zapewniające sprawne zarządzanie w sytuacjach zagrożenia
 • scentralizowany punkt zarządzania komunikacją i bezpieczeństwem pasażerów oraz infrastruktury kolejowej

Sterowanie automatyką

 • otwieranie szlabanu w celu wjazdu na plac parkingu przed dworcem
 • sterowanie klimatyzacją lub oświetleniem
 • zarządzanie działaniem schodów ruchomych i wind

Odczyt i wizualizacja warunków pogodowych

 • odczyt i wizualizacja temperatury na zewnątrz budynku kolejowego
 • odczyt grubości pokrywy śnieżnej na dachu dworca itp.
 • wysterowanie elementów budynkowych (okna, drzwi)

Monitorowanie i zarządzanie wszystkimi systemami z jednego stanowiska operatorskiego

 • zarządzanie systemami zabezpieczeń rozproszonych obiektów kolejowych
 • aplikacja SMS dostępna z poziomu przeglądarki internetowej
 • wykorzystanie bezpiecznego szyfrowania SSL
 • prezentacja linii kolejowych i stacji na interaktywnych mapach synoptycznych

Ochrona terenu zewnętrznego

 • pełny monitoring terenu wokół dworca, nastawni i innych obiektów wyniesionych
 • monitoring wtargnięć przy wykorzystaniu systemów ochrony obwodowej
 • detekcja intruzów w wyznaczonym obszarze przy wykorzystaniu inteligentnej analizy obrazu

Kontrola dostępu

 • kontrola dostępu do pomieszczeń służbowych przeznaczonych dla pracowników SOK , działów technicznych obsługi nastawni
 • dynamiczna zmiana uprawnień dostępu dla konkretnej strefy w danym okresie czasu
 • lokalizacja składów pociągów oraz monitorowanie zgodności z rozkładem jazdy w oparciu o identyfikatory RFID dalekiego zasięgu
 • zabezpieczenie strefy technicznej przed dostępem osób niepowołanych, dzięki autoryzacji na podstawie karty dostępowej w korelacji z analizą twarzy

Detekcja włamania i napadu

 • wykrywanie intruzów za pomocą detektorów w pomieszczeniach lokalnych i wyniesionych
 • przesłanie informacji o alarmie do działu ochrony
 • pełna wizualizacja statusu detektorów i stref na stanowisku ochrony
 • przyciski napadowe w celu dyskretnej sygnalizacja napadu i kradzieży w obrębie kas biletowych

Monitoring warunków środowiskowych

 • odczyt i wizualizacja parametrów środowiskowych w serwerowni oraz szafach technicznych na dystansie całej linii kolejowej
 • wsparcie dla szerokiej gamy mierników (m.in. temperatury, wilgotności, zalania)
 • generowanie alarmów w przypadku stanów określonych jako krytyczne (np. za wysoka temperatura)
 • monitorowanie parametrów środowiskowych we wnętrzu szaf łączności kolejowej i szaf technicznych nastawni

Rejestracja czasu pracy

 • rejestracja czasu pracy zatrudnionych osób z podziałem na poszczególnych przewoźników
 • wsparcie dla specjalnych aktywności (np. wyjście prywatne, wyjście do lekarza)
 • zaawansowany system generowania raportów

Zarządzanie parkingiem

 • kontrola dostępu na terenie parkingu realizowana w oparciu o czytniki dalekiego zasięgu lub analizę tablic rejestracyjnych
 • zarządzanie szlabanem z poziomu wizualizacji centralnej
 • ograniczenie ilości miejsc na parkingu dla konkretnych grup użytkowników
 • nadawanie podróżnym uprawnień do parkingu z wyprzedzeniem czasowym na podstawie automatycznego rozpoznania tablic rejestracyjnych

Integracja z Ppoż

 • przesyłanie informacji o zdarzeniach alarmowych z centrali SSP do platformy SMS
 • definiowanie dowolnych procedur działania alarmowego w platformie SMS w reakcji na zdarzenie alarmowe w platformie SSP
 • wizualizacja na mapie synoptycznej platformy SMS stanu poszczególnych detektorów i/lub stref SSP
 • definiowania powiązań systemu SSP z innymi systemami zabezpieczeń (SSWiN, interkomowy, monitoring wizyjny itp.)
 • wykorzystanie procedur logicznych do właściwego powiązania zdarzeń i kreowania scenariuszy bezpieczeństwa budynku

Integracja SMS z BMS

 • przesyłanie informacji o zdarzeniach alarmowych pomiędzy systemami SMS i BMS
 • zmiana stanu systemów automatyki i klimatyzacji budynkowej w reakcji na zmianę stanu elementów systemów zabezpieczeń
 • definiowanie dowolnych procedur działania alarmowego w platformie SMS w reakcji na zdarzenie alarmowe w systemie BMS
 • wsparcie otwartych protokołów komunikacyjnych, m.in. BACnet
 • wspólna wizualizacja wybranych elementów systemów zabezpieczeń i automatyki budynkowej na mapie synoptycznej

Transmisja danych

 • wydajna transmisja danych w sieciach Ethernet od 100Mb/s do 100Gb/s
 • niezakłócony przesył danych dzięki skutecznemu ekranowaniu kabli skrętkowych i wysokiej odporności na zakłócenia
 • gniazda hermetyczne RJ45 o szczelności IP67 odporne na trudne warunki środowiskowe
 • kable skrętkowe w powłoce poliuretanowej odporne na związki chemiczne
 • duża nośność szaf serwerowych (wytrzymują obciążenie urządzeniami o masie 1000 kg)

Integracja z systemami trzecimi

 • system sterowania windami
 • system sygnalizacji pożarowej
 • system zarządzania kluczami
 • systemy monitorowania warunków środowiskowych