Infrastruktura drogowa

Komunikacja interkomowa i radiowęzeł

 • integracja z centralą telefoniczną, urządzeniami mobilnymi, radiotelefonią TETRA wykorzystywaną przez służby i systemami DSO (w tunelach)
 • komunikacja głosowa z wykorzystaniem punktów SOS (dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych) w tunelach oraz wzdłuż autostrady
 • autonomiczne interkomy dedykowane do obsługi w punktach poboru opłat (PPO)
 • łączność pomiędzy centrum monitoringu a punktem poboru opłat (PPO)

Monitoring wizyjny

 • wykorzystanie kamer i koderów z bezpośrednim połączeniem okablowania światłowodowego w celu zwiększenia odporności na awarie oraz na zakłócenie elektromagnetyczne
 • zliczanie pojazdów za pomocą inteligentnej analizy obrazu z klasyfikacją na auta ciężarowe i osobowe
 • korelacja informacji pochodzących z inteligentnej analizy obrazu z systemem ITS, w celu rozładowania korków, zwiększenia przepływności
 • detekcja sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (np. jazda pod prąd, zatrzymanie pojazdu, wykrycie dymu w tunelu) za pomocą inteligentnej analizy obrazu

Zdalne zarządzanie obiektami (SecAAS)

 • zdalne zarządzanie wszystkimi elementami systemu bez względu na lokalizację operatora
 • zarządzanie poszczególnymi odcinkami dróg z dedykowanych kilkunastu stanowisk roboczych rozlokowanych w centrach monitorowania
 • mobilne centra nadzoru zapewniające sprawne zarządzanie w sytuacjach zagrożenia
 • natychmiastowa reakcja na sygnały alarmowe w infrastrukturze rozproszonej w korelacji z obrazem z najbliższej kamery

Odczyt i wizualizacja warunków pogodowych

 • odczyt i wizualizacja temperatury na drodze i w powietrzu
 • odczyt grubości pokrywy śnieżnej na drodze lub dachu
 • integracja z tablicami informacyjnymi dla uczestników ruchu - informacje o warunkach pogodowych, awariach, natężeniu ruchu

Sterowanie automatyką

 • automatyczne otwieranie szlabanu na autostradzie dla pojazdów uprzywilejowanych
 • zarządzanie szlabanem w punkcie poboru opłat (PPO)
 • integracja z systemem informacji pasażerskiej

Kontrola dostępu

 • zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wejściem do stref przeznaczonych dla personelu technicznego, obsługi tunelu i autostrady
 • zabezpieczenie strefy technicznej przed dostępem osób niepowołanych dzięki identyfikacji karty dostępowej w korelacji z analizą twarzy na bazie inteligentnej analizy obrazu
 • dynamiczna zmiana uprawnień dostępu dla konkretnej strefy w danym okresie czasu
 • elastyczna rozbudowa systemu kontroli dostępu o kolejne pomieszczenia, czy budynki

Detekcja włamania i napadu

 • wykrywanie intruzów za pomocą detektorów w pomieszczeniach lokalnych i wyniesionych
 • przesłanie informacji o alarmie do działu ochrony
 • przyciski napadowe w celu zapewnienia dyskretnej sygnalizacji napadu i kradzieży w obrębie punktów poboru opłat (PPO) na autostradach
 • pełna wizualizacja statusu detektorów i stref na stanowisku ochrony

Monitorowanie i zarządzanie wszystkimi systemami z jednego stanowiska operatorskiego

 • zarządzanie z jednego miejsca systemami umieszczonymi w różnych lokalizacjach
 • aplikacja SMS dostępna z poziomu przeglądarki internetowej skorelowana z systemem obsługi tunelu SCADA
 • wykorzystanie bezpiecznego szyfrowania SSL do komunikacji z serwerem

Monitoring warunków środowiskowych

 • odczyt i wizualizacja parametrów środowiskowych w szafach i pomieszczeniach technicznych wzdłuż autostrady i w tunelu
 • wsparcie dla szerokiej gamy mierników (m.in. temperatury, wilgotności, zalania)
 • generowanie alarmów w przypadku stanów określonych jako krytyczne (np. za wysoka temperatura)

Rejestracja czasu pracy

 • rejestracja czasu pracy obsługi technicznej
 • wsparcie dla specjalnych aktywności (np. wyjście prywatne, wyjście do lekarza)
 • zaawansowany system generowania raportów

Transmisja danych

 • pełna konwergencja – jeden system okablowania zoptymalizowany dla wielu usług: Internet, VoIP, IPTV, CCTV, Digital Signage
 • szybki przesył danych w szkielecie sieci dzięki światłowodom jednomodowym OS2 i wielomodowym OM4
 • szybkie w rekonfiguracji kable krosowe ze świetlną identyfikacją połączeń
 • bezpieczna praca serwerów i switchy Ethernet w szafach teleinformatycznych 19”
 • niezawodność potwierdzona 25-letnią systemową gwarancją

Integracja z systemami trzecimi

 • system sterowania windami
 • system sygnalizacji pożarowej
 • system zarządzania kluczami
 • systemy monitorowania warunków środowiskowych