Budynki mieszkalne

Detekcja włamania i napadu

 • sygnalizacja wejścia osób niepowołanych do mieszkania
 • automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie stref bezpieczeństwa w oparciu o zaplanowany harmonogram
 • przesyłanie sygnału alarmu do centrum powiadamiania
 • ochrona aut w parkingu podziemnym

Okablowanie dla usług multimedialnych

 • szybkie łącza internetowe dzięki zastosowaniu światłowodów
 • dystrybucja sygnałów multimedialnych (internet, telewizja, telefon) do poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu
 • łatwy dostęp do sygnały RTV/SAT dzięki zbiorczej instalacji antenowej
 • skrzynki mieszkaniowe i okablowanie zapewniające funkcjonalności zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki wielorodzinne

Monitoring wizyjny osiedla

 • monitoring wizyjny terenu osiedla i klatek schodowych
 • analiza tablic rejestracyjnych aut wjeżdżających na osiedle
 • rejestracja niepowołanych osób wchodzących do bloków mieszkalnych
 • podgląd otoczenia bloku przez mieszkańców na ekranie telewizora

Kontrola dostępu

 • kontrola dostępu do mieszkań i parkingu
 • ograniczenie wtargnięć osób niepowołanych na teren osiedla
 • automatyczne sterowanie systemem sygnalizacji włamania i napadu
 • elastyczna rozbudowa systemu kontroli dostępu o kolejne budynki

Zarządzanie parkingiem

 • zarządzanie dostępem do parkingu naziemnego i podziemnego
 • weryfikacja i prezentacja zajętości parkingu
 • kontrola dostępu na terenie parkingu realizowana w oparciu o czytniki dalekiego zasięgu lub analizę tablic rejestracyjnych
 • komunikacja z portiernią za pomocą systemu interkomowego

Sterowanie automatyką

 • otwieranie szlabanu do wjazdu na osiedle
 • automatyczne otwieranie bram
 • sterowanie klimatyzacją lub oświetleniem

Obsługa gości

 • możliwość wcześniejszego przygotowania kart dostępowych dla gości
 • rezerwacja odpowiedniej ilości miejsc parkingowych
 • monitorowanie przemieszczania się gości po obiekcie
 • otwarcie szlabanu wjazdowego po rozpoznaniu tablic rejestracyjnych wcześniej zgłoszonego pojazdu

Komunikacja interkomowa

 • komunikacja głosowa i wideo z osobami odwiedzającymi mieszkańców
 • nadawanie komunikatów zbiorowych
 • łączność z osobami obsługującymi parking
 • odtwarzanie radia internetowego na terenie budynku

Zdalne zarządzanie obiektami (SecAAS)

 • niezależnie od lokalizacji, w której znajduje się operator, może on zdalnie zarządzać wszystkimi elementami systemu
 • transmisja danych poprzez sieć IP

Odczyt i wizualizacja warunków pogodowych

 • odczyt i wizualizacja temperatury na zewnątrz budynków
 • odczyt innych parametrów (np. grubości pokrywy śnieżnej na dachu)
 • wysterowanie elementów budynkowych (np. okna, drzwi, rolety)

Monitoring warunków środowiskowych

 • monitoring parametrów środowiskowych w serwerowniach
 • wsparcie dla szerokiej gamy mierników (m.in. temperatury, wilgotności, zalania)
 • generowanie alarmów w przypadku stanów określonych jako krytyczne (np. za wysoka temperatura)

Ochrona terenu zewnętrznego

 • monitoring wizyjny elewacji budynku w obszarze głównych wejść oraz wyjść ewakuacyjnych,
 • pełny monitoring terenu wokół obiektu

Transmisja danych

 • pełna konwergencja – jeden system okablowania zoptymalizowany dla wielu usług: Internet, VoIP, IPTV, CCTV, Digital Signage
 • niezakłócona transmisja usług multimedialnych w sieciach optycznych
 • łatwa dystrybucja Internetu i telewizji w mieszkaniu
 • duża gęstość portów RJ45 keystone w panelach rozdzielczych (48 złączy na 1U)
 • zgodność z najnowszym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dotyczącym infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach wielorodzinnych