Budynki biurowe

Kontrola dostępu

 • kontrola dostępu pracowników, możliwość wejścia tylko do autoryzowanych pomieszczeń
 • śledzenie przepływu osób w obiekcie i dostępu do wind
 • obsługa gości w ramach tymczasowej karty dostępu
 • monitorowanie stanu i zarządzanie systemem depozytorów kluczy
 • elastyczna rozbudowa systemu kontroli dostępu o kolejne pomieszczenia, czy budynki

Monitorowanie i zarządzanie wszystkimi systemami z jednego stanowiska operatorskiego

 • Integracja wszystkich systemów zabezpieczeń, wspólna wizualizacja i zarządzanie systemami z pomieszczenia nadzoru
 • zdalny dostęp do systemu przez Internet
 • lokalizacja osób za pośrednictwem ich kart dostępu
 • trójwymiarowa wizualizacja
 • wykorzystanie bezpiecznego szyfrowania SSL do komunikacji z serwerem

Monitoring wizyjny obiektu

 • monitoring wizyjny terenu zewnętrznego biurowca
 • monitoring wizyjny ciągów komunikacyjnych i kluczowych pomieszczeń w budynku
 • obserwacja obrazu wysokiej jakości „na żywo” przez pracowników ochrony
 • analiza tablic rejestracyjnych aut wjeżdżających na parking
 • rejestracja niepowołanych osób wchodzących do obiektu

Detekcja włamania i napadu

 • sygnalizacja wejścia osób niepowołanych do biura
 • przesyłanie sygnału alarmu do centrum powiadamiania
 • pełna wizualizacja statusu detektorów i stref na stanowisku ochrony
 • automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie stref bezpieczeństwa w oparciu o zaplanowany harmonogram
 • ochrona aut na parkingu podziemnym

Komunikacja interkomowa i radiowęzeł

 • komunikacja głosowa w dostępowych i ewakuacyjnych miejscach obiektu
 • nadawanie komunikatów zbiorowych, indywidualnych lub muzyki w tle
 • komunikacja z punktami pomocy i informacji na terenie kampusu
 • system przyzywowy w toaletach dla osób niepełnosprawnych
 • stacje interkomowe naścienne i nabiurkowe dostosowane do różnych zastosowań

Rejestracja czasu pracy

 • rejestracja czasu pracy pracowników
 • integracja z systemem kadrowym
 • wykrywanie wejścia i wyjścia pracownika za pomocą kart i czytników RFID dalekiego zasięgu

Zarządzanie parkingiem

 • zarządzenie dostępem pracowników i gości do parkingu
 • sprawdzanie zajętości parkingu
 • otwieranie bramek parkingowych na podstawie analizy tablic rejestracyjnych
 • rezerwacja miejsc parkingowych przez internet

Obsługa gości

 • możliwość wcześniejszego przygotowania kart dostępowych dla uczestników konferencji lub szkoleń
 • rezerwacja odpowiedniej ilości miejsc parkingowych
 • monitorowanie przemieszczania się gości po obiekcie
 • zastosowanie wrzutni kart przy wyjściach z budynku i wyjazdach z terenu parkingu w celu szybszej obsługi procesu zdawania kart gości

Sterowanie automatyką

 • włączenie klimatyzacji w biurze w momencie przyłożenia karty do czytnika otwierającego drzwi
 • dostęp do wind na podstawie kart systemu kontroli dostępu
 • zapalanie oświetlenia w pomieszczeniu w momencie wykrycia karty RFID w pomieszczeniu

Zdalne zarządzanie obiektami (SecAAS)

 • zintegrowany system zabezpieczeń oddziałów firmy w różnych miastach
 • zarządzanie bezpieczeństwem z jednego miejsca
 • jeden portier otrzymuje sygnały alarmowe z różnych lokalizacji
 • mniejsze nakłady na sprzęt zarządzający i obsługę

Monitoring warunków środowiskowych

 • monitoring parametrów środowiskowych w wybranych pomieszczeniach
 • wsparcie dla szerokiej gamy mierników (m.in. temperatury, wilgotności, zalania)
 • generowanie alarmów w przypadku stanów określonych jako krytyczne (np. zbyt wysoka temperatura)
 • automatyczne sterowanie elementami innych systemów (np. włączenie wentylatorów)

Odczyt i wizualizacja warunków pogodowych

 • odczyt i wizualizacja temperatury na zewnątrz biurowca
 • odczyt innych parametrów (np. grubości pokrywy śnieżnej na dachu)
 • wysterowanie elementów budynkowych (np. okna, drzwi, rolety)

Ochrona terenu zewnętrznego

 • pełny monitoring terenu zewnętrznego biurowca
 • monitoring wtargnięć przy wykorzystaniu systemów ochrony obwodowej
 • wykorzystanie kabli sensorycznych i barier
 • integracja ochrony obwodowej z systemem monitoringu wizyjnego

Sieci WiFi

 • niezawodne sieci bezprzewodowe dla dużych powierzchni użytkowych
 • sieci budowane w oparciu o dwuzakresowe punkty dostępowe (AP – Access Point)
 • zarządzanie wieloma AP jednocześnie z poziomu kontrolera ruchu (AC – Access Controller)
 • obsługa do 500 bezprzewodowych punktów dostępowych AP
 • w przypadku uszkodzenia jednego punktu dostępowego, pozostałe punkty przejmują jego rolę w systemie
 • skalowalność - maksymalnie 2000 punktów dostępowych poprzez połączenie kontrolerów w klastry
 • łatwa rozbudowa systemu o kolejne punkty dostępowe
 • uwierzytelnianie użytkowników poprzez portal autoryzacyjny

Transmisja danych

 • wydajna transmisja danych w sieciach Ethernet od 100Mb/s do 100Gb/s
 • światłowody gwarantujące przesył usług multimedialnych dla dużych i małych użytkowników
 • duża gęstość portów RJ45 keystone w panelach rozdzielczych (48 złączy na 1U)
 • duża nośność szaf serwerowych (wytrzymują obciążenie urządzeniami o masie 1000 kg)
 • wydajna i bezpieczna infrastruktura fizyczna Centrum Danych