WYBRANE REFERENCJE

System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru

Budynek biurowy siedziby głównej C&C Partners

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej nie nakłada na C&C obowiązku stosowania systemu sygnalizacji pożaru w biurowcu siedziby. Mimo to, dbając o bezpieczeństwo pracowników oraz mienia, Zarząd spółki podjął decyzję o jego zastosowaniu. W uzupełnieniu do kwestii bezpieczeństwa, działaniu temu przyświecał również cel promocyjno - edukacyjny. Doświadczenie w branży zabezpieczeń technicznych, w której zespół C&C od lat buduje swoje kompetencje pokazało, że najlepszą metodą na budowanie zaufania do nowych rozwiązań jest ich aktywna eksploatacja z wykorzystaniem własnej infrastruktury budynkowej.

Zainstalowany sprzęt:

  • Centrala CAD-150-8-PLUS–P do której podłączone są 4 pętle dozorowe
  • 166 czujek optyczno-termicznych

Napotkane wyzwania:

Z uwagi na duży ruch powietrza powodowanego pracą wentylatorów, w przypadku wystąpienia pożaru wzrasta ryzyko znacznego rozrzedzenia dymu. W związku z tym zagrożeniem, serwerownia została wyposażona w detekcję aspiracyjną, która jest w tym elemencie znacznie bardziej skuteczna niż klasyczne czujki punktowe.

Architektura:

Dystrybucja alarmów pożarowych i technicznych aktywowanych przez detektory nieposiadające adresu na pętli odbywa się z wykorzystaniem modułów I/O pracujących na pętli z unikatowymi adresami pozwalającymi na tworzenie matryc sterowań adekwatnych do scenariusza pożarowego. W zakresie alarmowania pożarowego, system wyposażony jest w 12 sygnalizatorów, z czego 2 są modelami optyczno- akustycznymi. Alarmy techniczne realizowane są za pomocą sieci telefonii komórkowej do Centrum Monitorowania firmy Watra. Centrale Detnov serii CAD-150 wyposażone są w karty komunikacyjne posiadające szereg interfejsów, za pomocą których realizowana jest komunikacja z kolejnymi centralami sieciowanymi w ramach dużych obiektów lub zewnętrznymi integratorami urządzeń pożarowych.

Najważniejsze korzyści:

  • detekcja pożaru
  • powiadamianie o zagrożeniu pożarowym za pomocą sygnalizatorów pętlowych oraz konwencjonalnych
  • wykonywanie funkcji sterujących za pomocą modułów wejścia/wyjścia z wbudowanym izolatorem
  • możliwość zastosowania bezprzewodowych elementów pętlowych
  • w pełni cyfrowe i adresowalne elementy pętlowe
  • wizualizacja występujących zdarzeń w czasie rzeczywistym

Wypowiedź eksperta

„System Detnov jest bardzo przyjazny dla instalatora. Gniazda czujek instaluje się szybko i bez trudu wpina w nie czujki, natomiast konfiguracja centrali odbywająca się za pomocą nieodpłatnych aplikacji jest bardzo intuicyjna. Adresacja elementów pętlowych dostępna jest w dwóch trybach. Auto adresowanie z poziomu centrali oraz gdy zaistnieje taka potrzeba, indywidualny element pętlowy zaadresować można za pomocą dedykowanego programatora. Na uwagę zasługuje również fakt, że wizualizacja stanu stref pożarowych realizowana jest przez diody znajdujące się na przednim panelu centrali. Takie rozwiązanie sprawia, że obsługa centrali jest bardzo czytelna.”

/Tomasz Stotko, „WATRA” Buchwald & Płóciniczak Sp. J. - Specjalista ds. systemów zabezpieczeń/

pobierz referencję