WYBRANE REFERENCJE

Administracja Państwowa

Administracja Państwowa

Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Otwarty pod koniec 2014 roku nowy gmach siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego mieści wszystkie wydziały urzędu, które do tej pory były rozproszone w kilku budynkach w Poznaniu. W 14-kondygnacyjnym biurowcu (w tym 2 piętra podziemnego parkingu) oprócz powierzchni przeznaczonych na biura, 2 piętra zostały przeznaczone do celów usługowych. Łączna powierzchnia obiektu to prawie 30 tys. m2.

Zainstalowany sprzęt:

  • Platforma iProtect
  • System AlphaVision
  • Platforma VMS - VDG Sense
  • Kamery Siqura
  • Interkomy Commend

Napotkane wyzwania

Do zabezpieczenia tak dużej powierzchni biurowej przed nieuprawnionym wejściem służy system bezprzewodowej kontroli dostępu SALTO, w którym czytniki kontroli dostępu są zintegrowane z szyldami zainstalowanymi w drzwiach. Wykorzystanie systemu kontroli dostępu Sirius, oprócz zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych oraz wybranych pomieszczeń, umożliwia również pełne monitorowanie przepływu osób. Dzięki temu możliwe jest usprawnienie ewentualnych działań ewakuacyjnych i weryfikacja obecności osób w poszczególnych lokalizacjach (np. w dniu dokonania kradzieży).

Moduł rejestracji czasu pracy platformy iProtect umożliwia monitorowanie czasu pracy kilkuset pracowników urzędu oraz firm zewnętrznych.

Inteligentna detekcja i weryfikacja zdarzeń alarmowych

Przy obiekcie tak dużym jak gmach Urzędu Marszałkowskiego, kluczowe było zautomatyzowanie procesów detekcji i weryfikacji działań alarmowych. Detekcja zdarzeń alarmowych jest w głównej mierze realizowana za pomocą detektorów podłączonych do central sygnalizacji włamania i napadu AlphaVision XL. Następnie informacja o alarmie jest prezentowana na stanowisku operatorskim w platformie SMS iProtect. Operator otrzymuje klarowną informację o typie alarmu oraz lokalizacji źródła alarmu na mapie synoptycznej wraz z podglądem ze skorelowanej kamery IP monitoringu wizyjnego. Dodatkowo prezentowana jest jasna instrukcja postępowania w postaci interaktywnych kroków zależnych od typu i lokalizacji alarmu.

Efektywna obsługa tak dużej ilości kamer jest możliwa dzięki zastosowaniu platformy VMS VDG Sense, która umożliwia definiowanie prezentacji obrazu z kamer w formie widoków (wyświetlanych na wielu monitorach). Operator ma możliwość swobodnego przechodzenia między poszczególnymi widokami.

Dlaczego Commend?

Efektywną komunikację między poszczególnymi częściami budynku zapewnia system komunikacji interkomowej Commend. Ponad 80 interkomów komunikuje się ze sobą w ramach infrastruktury sieci TCP/IP z jednym serwerem centralnym. System umożliwia komunikację z dowolnym interkomem (punkt - punkt) lub grupą interkomów np. rozgłoszenie informacji o alarmie (punkt - wiele punktów). Zastosowanie centrali telefonicznej IP umożliwia również dodatkowo komunikację z klasycznymi telefonami stacjonarnymi i komórkowymi.

Najważniejsze korzyści:

  • maksymalna automatyzacja procesu detekcji i weryfikacji zdarzenia alarmowego
  • możliwość stosowania czytników bezprzewodowych i przewodowych (w zależności od typu pomieszczenia) w ramach jednego systemu kontroli dostępu
  • jednolita baza zdarzeń dla wszystkich systemów zabezpieczeń ułatwiająca wyszukiwanie i weryfikację poszczególnych zdarzeń
  • efektywna obsługa dużej ilości kamer dzięki funkcjom analitycznym i dostosowaniu widoku do potrzeb operatora
  • różne typy urządzeń wykonawczych (czytniki, kamery, interkomy) dostosowane do warunków i potrzeb poszczególnych pomieszczeń i lokalizacji.

Wypowiedź eksperta

Największym wyzwaniem przy realizacji systemu zabezpieczeń dla gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu była duża złożoność obiektu, który łączy w sobie cechy biurowca i obiektu usługowego, przy jednocześnie dużej powierzchni i kubaturze. Wymagało to od systemów zabezpieczeń dużej elastyczności w zakresie instalacji i konfiguracji oraz wykorzystania klasycznych protokołów sieci teleinformatycznych - TCP/IP.

Przy tak dużym systemie kluczowym zadaniem było zapewnienie efektywnej pracy prawie dwóch tysięcy elementów wykonawczych. System musi gwarantować praktycznie natychmiastowe reagowanie na zajście zdarzenia alarmowego bez jakiegokolwiek opóźnienia. Platforma SMS iProtect i wszystkie pozostałe systemy składowe sprostały w pełni wszystkim stawianym im wymaganiom.

Maciej Flis, Kierownik ds. Produktu, C&C Partners


pobierz referencję