Aktualności

12 mar

Wydarzenia 2020

Wysypiska śmieci chronione przez kamery termowizyjne OPGAL

W ostatnich latach niebezpiecznie nasila się liczba pożarów zarówno składowisk, jak i dzikich wysypisk. Zachodzi obawa, że przyczyną części pożarów są umyślne podpalenia, jednak miejmy na uwadze fakt, że nie wszystkie pożary są prowokowane, a w ich skutek do środowiska dostają się substancje niebezpieczne dla zdrowia.

Wadą ogólnie dostępnych systemów przeciwpożarowych jest to, że zaczynają działać dopiero wtedy, gdy pożar już istnieje. Opgal posiada serię kamer wykrawających niewielkie różnice temperatur, co pozwala na szybką reakcję jeszcze przed wystąpieniem pożaru.

Kamery mogą wykryć niewielki wzrost temperatury, a gdy dany punkt przekroczy ustalony próg temperatury, alarm zostanie wysłany do centrum sterowania. Alarmy mogą być również wysyłane do każdego, kto ma zdalny dostęp i można zaprogramować je tak, aby ostrzegały także lokalną straż pożarną, znacznie skracając czas reakcji i oszczędzając miliony na stratach spowodowanych zniszczeniem mienia. Taka inwestycja znacznie zmniejsza ryzyko poważnych pożarów, stanowiących obecnie największe zagrożenie. Może również obniżyć koszty ubezpieczenia dla właścicieli i zarządców obiektów.

Liczba możliwych zastosowań kamer termowizyjnych obejmuje ochronę m.in. własności prywatnej, miast, zakładów recyklingu, obiektów gospodarki odpadami, magazynów, obszarów leśnych, infrastruktury krytycznej. W rzeczywistości każda branża, w której przechowywane są towary lub materiały, jest narażona na ogromne ryzyko samozapłonu. 

Ponadto, dzięki wykorzystaniu analizy obrazu VDG Sense ObjectR,  kamery Opgal pełnią podwójna funkcję tzn. zapewniają automatyczną detekcję pożaru, a także detekcję intruza zbliżającego się do składowiska. System może być zintegrowany z tubami interkowymi Commend, które po wykryciu intruza przez analizę ObjectR, automatycznie wygeneruje komunikat np. „Uwaga jesteś obserwowany. Proszę się oddalić” .Tym samym otrzymujemy autonomiczny, samo-ochraniający  się system.

 

08 sty

Wydarzenia 2020

Cyberbezpieczeństwo systemów interkomowych

W jaki sposób Commend dba o bezpieczeństwo IT?

Cyberprzestępcy często preferują mniej oczywiste, niepozorne cele ataku. Do tej kategorii mogą również należeć pliki audio, wideo i dane systemów interkomowych. Właśnie dlatego szczególne zaangażowanie w bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe jest nieodłączną częścią procesu rozwoju produktów firmy Commend.

Cel wydaje się prosty: wyeliminować zagrożenia cybernetyczne poprzez zminimalizowanie celu ataku i wykluczenie w jak największym stopniu luk w zabezpieczeniach. Realizacja tego celu jest jednak wyzwaniem. „Oczywiście nie ma prostego rozwiązania jeśli chodzi o bezpieczeństwo cybernetyczne” - mówi Rudi Stockhammer, CTO i szef Commend IT Security Initiative.

Ciągła dbałość o bezpieczeństwo IT i demonstrowanie dobrych praktyk bezpieczeństwa na przykładach, znacznie przyczynia się do zniechęcania do ataków. Chodzi o to, aby atak był tak kosztowny, że cel staje się możliwie nieatrakcyjny. Oznacza to na przykład, że systemy Commend używają bezpiecznych połączeń z silnym szyfrowaniem dla wszystkich strumieni audio, wideo i danych. Inne zabiegi obejmują systematyczne uwierzytelnianie i kontrolowany dostęp do systemu w połączeniu z certyfikatami bezpieczeństwa. Te środki oparte na oprogramowaniu są połączone z mechanizmami stworzonymi, aby chronić sprzęt sieciowy przed atakami. Połączenia Ethernet w zewnętrznych stacjach domofonowych są na przykład chronione przez bezpieczne złącze IP, które w przypadku sabotażu natychmiast przełącza je w tryb offline.