Wydarzenia

03 lip Nasze kable spełniają wymogi Dyrektywy CPR

Nasze kable spełniają wymogi Dyrektywy CPR

Podstawą naszego sukcesu jest gwarantowana jakość naszego procesu produkcyjnego. Jako członkowie Grupy TKH mamy dostęp do wszystkich procesów produkcyjnych technologii okablowania zarówno światłowodowego, jak i miedzianego. Nasze zakłady produkcyjne zapewniają doskonałą kontrolę jakości, krótkie kanały komunikacji oraz szybką dostawę w celu spełnienia indywidualnych wymagań naszych klientów w najlepszy możliwy sposób.

Okablowanie MMC oraz SecurityNET będące w naszej ofercie spełniają wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 (Dyrektywa CPR).

Rozporządzenie dotyczące produktów budowlanych nr 305/2011 określa kryteria i wymagania zasadnicze, które muszą spełnić produkty budowlane w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Nakłada na producentów obowiązek klasyfikowania i znakowania produktów znakiem CE oraz wystawieniem Deklaracji Właściwości Użytkowych zgodnie dyrektywą CPR. Dyrektywa opiera się na zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014, której data wdrożenia została ustalona i zacznie obowiązywać z dniem 01.07.2017r.


ZOBACZ FILM