Aktualności

Wydarzenia2019 Akwizycja firmy ParkEyes

Akwizycja firmy ParkEyes
W celu wzmocnienia pozycji na rynku parkingów, holding TKH Group dokonał akwizycji hiszpańskiej firmy ParkEyes. Dzięki temu TKH nabyło nowoczesny system zajętości miejsc z rozbudowaną analizą wideo związaną z parkowaniem, która stanowi uzupełnienie już istniejących technologii rozwiązań parkingowych.

ParkEyes dostarcza innowacyjne systemy parkingowe oparte na kamerach, z rewolucyjnymi funkcjami bezpieczeństwa, szybkim znalezieniem wolnego miejsca, indywidualną kontrolą miejsc parkingowych i lokalizacją samochodu, gwarantując szybki wzrost wskaźnika zwrotu z inwestycji. Tym samym C&C Partners, dzięki uzupełnieniu dotychczas posiadanych technologii umożliwiających obsługę zarówno większych, jak i mniejszych parkingów, staje się liderem w sektorze parkingów na rynku polskim.