Aktualności

05 marWydarzenia2015 PLNOG 014 Licence to connect

PLNOG 014 Licence to connect

W dniach 2-3 marca wzięliśmy udział w kolejnej edycji PLNOG – konferencji wymiany informacji dla tych, którzy tworzą i rozwijają infrastrukturę telekomunikacyjną oraz analizują rozwój sieci w naszym kraju. Uczestnikami PLNOG-a byli przedstawiciele firm dostarczających usługi internetowe, telekomunikacyjne, a także ich użytkownicy. 
Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy urządzenia aktywne do dystrybucji wysokowydajnych usług TRIPLE PLAY:

       urządzenia do sieci szkieletowych
       urządzenia do sieci dostępowych
       końcówki abonenckie CPE