1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, firmy, adresu kontaktowego, adresu e-mail, nr telefonu komórkowego oraz numeru telefonu stacjonarnego przez C&C Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 Stycznia 119, 121, 64-100 Leszno, w celu założenia indywidualnego konta na stronie www.ccpartners.pl i korzystania z niego”.

2) „Administratorem danych osobowych jest: C&C Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 Stycznia 119, 121, 64-100 Leszno
Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem: rodo@ccpartners.pl.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu założenia indywidualnego konta na stronie www.ccpartners.pl i umożliwienia Ci korzystania z niego (podstawą przetwarzania danych jest tu Twoja zgoda).
Dane będą przetwarzane do momentu zlikwidowania Twojego konta, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby korzystać wymienionego konta.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego”.