PASIRINKTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Valstybinė administracija

Valstybinė administracija

Maršalo biuras Poznanėje

Atidarytas 2014 m. pabaigoje, naujas didelis maršalo biuro pastatas Didžiosios Lenkijos regione apima visus tarnybos padalinius, kurie iki šiol buvo išbarstyti keliuose pastatuose Poznanėje. 14 aukštų administraciniame pastate (įskaitant 2 aukštų požeminę automobilių stovėjimo aikštelę), be biurų ploto, du aukštai buvo skirti viešųjų paslaugų teikimui. Pastato bendras plotas - beveik 30 tūkstančių m2.

Įdiegta įranga:

  • iProtect platforma
  • AlphaVision sistema
  • VMS – VDG Sense platforma
  • Siqura kameros
  • Commend interkomai

Iššūkiai

Siekiant apsaugoti tokią didelę biurų erdvę nuo neautorizuotų įėjimų, galima panaudoti SALTO bevielio ryšio prieigos kontrolės sistemą, kur prieigos kontrolės skaitytuvai yra integruoti su iškabomis, įdiegtomis duryse. Sirius prieigos kontrolės sistemos panaudojimas, kartu su koridorių ir pavienių kambarių apsaugojimu, užtikrina tinkamą žmonių judėjimo monitoringą. Tai leidžia pagerinti galimos evakuacijos veiksmus ir patikrinti žmonių buvimą pasirinktose vietose (pvz. tą dieną, kada įvyko vagystė).

iProtect platformos darbo laiko registravimo modulis leidžia stebėti ir tikrinti keleto šimtų biuro ir išorinių įmonių darbuotojų darbo laiką.

Pažangi aliarminių įvykių aptikimo ir verifikavimo sistema

Kai įstaiga yra tokio dydžio, kaip naujas Maršalo biuro pastatas, labai svarbu buvo automatizuoti aliarminių įvykių aptikimo ir verifikavimo procesą. Aliarminių įvykių aptikimas yra iš esmės atliekamas detektorių, prijungtų prie AlphaVision XL įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos sistemos. Tada informacija apie aliarmą yra rodoma operatoriaus darbo vietoje per SMS iProtect platformą. Operatorius gauna aiškią informaciją apie aliarmo tipą ir šaltinį sinoptiniame žemėlapyje su peržiūros vaizdu iš susietos IP vaizdo stebėjimo kameros. Be to, aiškios veiksmų instrukcijos yra pateikiamos interaktyvios procedūros žingsnių forma, atsižvelgiant į aliarmo tipą ir vietą.

Veiksminga tokio didelio kamerų skaičiaus parama yra įmanoma VMS VDG Sense platformos dėka, kuri leidžia kamerų vaizdo pateikimo nustatymą peržiūrų režimu (rodymas keliuose monitoriuose). Operatorius turi galimybę laisvai judėti tarp peržiūros režimų.

Kodėl Commend?

Veiksmingas ryšys tarp skirtingų pastato dalių yra užtikrintas Commend interkomų ryšio sistema. Daugiau kaip 80 interkomų yra susieti vieni su kitais per TCP / IP tinklo su vienu centriniu serveriu infrastruktūrą. Sistema suteikia ryšį su be kuriuo iš interkomų (iš taško į tašką) arba interkomų grupe, pvz. aliarminės informacijos transliavimui (iš taško į kelis taškus). IP telefonijos panaudojimas taip pat leidžia užmegzti ryšį su klasikiniais fiksuoto ryšio ir mobiliaisiais telefonais.

Nauda:

  • maksimalus aliarminių įvykių aptikimo ir verifikavimo proceso automatizavimas
  • galimybė naudoti bevielius ir laidinius skaitytuvus (priklausomai nuo kambario tipo) vienoje prieigos kontrolės sistemoje
  • viena įvykių bazė visoms saugumo sistemoms, skirta pavienių įvykių paieškos ir verifikavimo palengvinimui
  • veiksmingas daugybės kamerų palaikymas analizės funkcijų ir vaizdo pritaikymo operatoriaus poreikiams dėka
  • įvairių rūšių vykdomieji įrenginiai (skaitytuvai, kameros, interkomai) pritaikyti atskirų kambarių ir vietų sąlygoms ir reikalavimams.

Eksperto komentaras

Didžiausias iššūkis Maršalo biuro Poznanėje apsaugos sistemos projekto įgyvendinime buvo didelis objekto sudėtingumas - objektas apjungia administracinio pastato ir viešųjų paslaugų įstaigos funkcijas su dideliu paviršiaus plotu ir kubatūra. Tam reikėjo didelio apsaugos sistemų lankstumo diegime, konfigūravime ir tradicinių tinklo protokolų (TCP / IP) panaudojime.

Tokioje didelėje sistemoje pagrindinis uždavinys buvo užtikrinti efektyvų beveik dviejų tūkstančių vykdomųjų komponentų darbą. Sistema turėjo užtikrinti praktiškai nedelsiamą reagavimą aliarminio įvykio atveju. iProtect SMS platforma ir visos kitos sudėtinės sistemos visiškai atitiko visus iškeltus reikalavimus.

Maciej Flis, produktų vadybininkas, C&C Partners