Valstybinė administracija

Visų sistemų priežiūra ir valdymas iš vienos operatoriaus darbo vietos

 • atskirų apsaugos sistemos komponentų būklės vizualizavimas
 • visų sistemų valdymas iš vienos SMS platformos
 • bendra visų apsaugos sistemų įvykių duomenų bazė
 • įvykių koreliacija tarp atskirų sistemų

Prieigos kontrolė

 • apsauga nuo neįgaliotos prieigos prie koridorių ir svarbiausių pastato skyrių, įskaitant serverinę ir technines zonas
 • prieigos kontrolės liftuose - specialių įgaliojimų suteikimas individualiems pastato aukštams
 • funkcijos, padidinančios sistemos patikimumą, pvz. pagrindinių vartų anti-passback funkcija
 • skaitytuvų, besisukančių vartų ir tripodų valdymas iš vizualizavimo lygio

Įsilaužimo ir užpuolimo aptikimas

 • pavojaus mygtukų įrengimas registratūroje
 • apsaugos darbuotojų signalizuojamas pavojus naudojant bevielius pavojaus mygtukus
 • techninių patalpų apsauga naudojant judesio detektorius
 • pilnas detektorių ir zonų būklės vizualizavimas apsaugos darbuotojams

Objekto vaizdo stebėjimas

 • lauko teritorijų vaizdo stebėjimas (automobilių stovėjimo aikštelė, įėjimas į pastatą)
 • svarbiausių įstaigos koridorių ir patalpų vaizdo stebėjimas
 • aukštos kokybės vaizdo stebėjimas apsaugos darbuotojams
 • vaizdo analizės algoritmų panaudojimas, įskaitant registracijos numerių atpažinimą

Darbo laiko registravimas

 • valdininkų ir kitų administracijos darbuotojų darbo laiko registravimas
 • ypatingo aktyvumo būsenų (pvz. atostogos, komandiruotė ir pan.) palaikymas
 • darbuotojų darbo laiko ataskaitų generavimo sistema
 • integracija su įstaigos žmogiškųjų išteklių ir atlyginimų sistemomis

Parkavimo organizavimas

 • personalo ir svečių automobilių stovėjimo aikštelės prieigos valdymas
 • pakankamo vietų skaičiaus užtikrinimas žmonėms su negalia
 • prieigos kontrolė automobilių stovėjimo aikštelėje pagal tolimojo nuotolio skaitytuvus arba registracijos numerių analizę
 • ryšys su apsaugos ir stovėjimo aikštelės darbuotojais interkomo sistema

Interkomai

 • ryšys naudojant interkomus - transliavimo į vieną ar kelis imtuvus sistemos
 • kolektyvinių pranešimų transliavimas paskirstytas pagal skirtingas pastato dalis
 • darbalaukio stotys sekretoriatui, apsaugos dispečerinei ir registratūrai
 • pasirinktų interkomo pokalbių įrašymas su vaizdu iš CCTV kameros

Lankytojų aptarnavimas

 • išankstinio kortelių paruošimo galimybė lankytojams, VIP svečiams ar mokymų dalyviams
 • pažangus atitinkamo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus rezervavimas
 • lankytojų judėjimo aplink pastatą stebėjimas

Aplinkos sąlygų monitoringas

 • aplinkos sąlygų monitoringas pasirinktose patalpose
 • plataus matavimo prietaisų asortimento (temperatūros, drėgmės, užtvindymo ir tt.) palaikymas
 • aliarmo aktyvinimas esant kritinėms sąlygoms, pvz. per aukštos temperatūros atveju
 • automatinis kitų sistemos komponentų valdymas (pvz. ventiliatorių įjungimas)

Automatikos valdymas

 • įstaigos elektros maitinimo valdymas iš prieigos kontrolės skaitytuvų lygio
 • liftų ir vartų funkcionavimo valdymas iš skaitytuvų ar vizualizavimo lygio
 • integracija naudojant dedikuotus protokolus arba hard-contact metodą

Oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas

 • išorės oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas
 • kitų parametrų nuskaitymas, pvz. sniego sluoksnio ant stogo storio įvertinimas, ir t.t.
 • pastato komponentų valdymas, pvz. langų, durų, langų užsklandų

Objektų nuotolinis valdymas (SecAAS)

 • skirtingose vietose esančių įstaigos objektų apsaugos valdymas iš vienos vietos
 • aliarminės informacijos iš įvairių vietų priėmimas ir kritiškų padėčių procedūrų optimizavimas
 • perduodamų duomenų visiškas saugumas pažangių šifravimo protokolų dėka

Lauko teritorijos apsauga

 • pilnas įstaigos lauko teritorijos vaizdo stebėjimas
 • įsilaužimo monitoringas naudojant perimetro apsaugos sistemas
 • sensorinių laidų ir barjerų naudojimas
 • perimetro apsauga integruota su vaizdo stebėjimo sistema