Švietimas

Prieigos kontrolė

 • prieigos prie pastatų, administracinių patalpų, laboratorijų ir auditorijų kontrolė
 • raktų disponavimo organizavimas mokymo įstaigoje
 • žmonių srauto stebėjimas mokymo įstaigoje
 • studento pažymėjimų kaip bekontakčių prieigos kortelių panaudojimas
 • lankstus prieigos kontrolės sistemos išplėtimas naujose patalpose ar pastatuose

Visų sistemų priežiūra ir valdymas iš vienos operatoriaus darbo vietos

 • visų mokymo įstaigos saugumo sistemų valdymas ir vizualizavimas iš vieno stebėjimo centro
 • SMS programa prieinama per interneto naršyklę mokymo įstaigos teritorijoje arba bet kurioje kitoje vietoje
 • saugaus SSL šifravimo panaudojimas ryšiui su serveriu

Objekto vaizdo stebėjimas

 • mokymo įstaigos lauko teritorijos vaizdo stebėjimas
 • svarbiausių mokymo įstaigos koridorių ir patalpų vaizdo stebėjimas
 • aukštos kokybės vaizdo stebėjimas apsaugos darbuotojams
 • vaizdo analizės algoritmų panaudojimas, įskaitant veido atpažinimą ir registracijos numerių atpažinimą
 • įrašų saugumas dėl techninės įrangos atsarginio maitinimo

Įsilaužimo ir užpuolimo aptikimas

 • pranešimai apie neįgaliotą įėjimą ir mokymo įstaigą
 • automatinis saugumo zonų aktyvinimas ir deaktyvinimas pagal tvarkaraštį
 • aliarminės informacijos siuntimas mokymo įstaigos apsaugos darbuotojams arba išorinei saugumo įmonei
 • pilnas detektorių ir zonų būklės vizualizavimas apsaugos darbuotojams
 • valdymas iš vizualizavimo, klaviatūros arba prieigos kontrolės skaitytuvų lygio

Interkomai ir radijo transliavimo centras

 • patikimo ryšio užtikrinimas svarbiausiose mokymo įstaigos zonose (įėjimas į universiteto miestelį, pastatus, pasirinktus kambarius, automobilių stovėjimo aikšteles)
 • kolektyvinių arba individualių pranešimų arba fono muzikos transliavimas
 • ryšys su skubios pagalbos ir informacijos punktais mokymo įstaigos teritorijoje
 • iškvietimo sistema tualetams skirtiems žmonėms su negalia
 • kabinami ant sienos arba darbalaukio interkomai, pritaikyti įvairioms užduotims

Darbo laiko registravimas

 • administracijos darbuotojų ir mokslo darbuotojų darbo laiko registravimas
 • ypatingo aktyvumo būsenų (pvz. atostogos, apsilankymas pas gydytoją ir pan.) palaikymas
 • pažangi ataskaitų sistema
 • integracija su mokymo įstaigos žmogiškųjų išteklių ir atlyginimų sistemomis

Parkavimo organizavimas

 • mokymo įstaigos automobilių stovėjimo aikštelės prieigos valdymas
 • vietų skaičiaus apribojimas pagal vartotojų grupę (darbuotojai, studentai, ir kt.)
 • pakankamo vietų skaičiaus užtikrinimas žmonėms su negalia
 • prieigos kontrolė automobilių stovėjimo aikštelėje pagal tolimojo nuotolio skaitytuvus arba registracijos numerių analizę
 • ryšys su portjė / registratūra naudojant interkomo sistemą

Automatikos valdymas

 • elektros ir automatikos valdymas iš auditorijų, iš prieigos kontrolės skaitytuvų lygio
 • liftų ir vartų funkcionavimo valdymas iš skaitytuvų ar peržiūros lygio
 • integracija naudojant dedikuotus protokolus arba įėj./išėj. modulius

Aplinkos sąlygų monitoringas – specialios paskirties patalpos

 • aplinkos sąlygų monitoringas laboratorijose, bibliotekose ir serverinėse
 • plataus matavimo prietaisų asortimento (temperatūros, drėgmės, užtvindymo ir t.t.) palaikymas
 • aliarmo aktyvinimas esant kritinėms sąlygoms, pvz. per aukštos temperatūros atveju
 • automatinis kitų sistemos komponentų valdymas (pvz. ventiliatorių įjungimas)

Lankytojų aptarnavimas

 • išankstinio kortelių paruošimo galimybė konferencijos ar mokymų dalyviams
 • atitinkamo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus rezervavimas
 • lankytojų judėjimo aplink pastatą stebėjimas

Objektų nuotolinis valdymas (SecAAS)

 • skirtingose vietose esančių mokymo įstaigos objektų (įskaitant už miesto esančius skyrius) apsaugos valdymas iš vienos vietos
 • aliarminės informacijos iš įvairių vietų priėmimas ir kritiškų padėčių procedūrų optimizavimas
 • perduodamų duomenų visiškas saugumas pažangių šifravimo protokolų dėka

Oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas

 • oro sąlygų mokymo įstaigos išorėje įvertinimas ir vizualizavimas
 • kitų parametrų nuskaitymas, pvz. sniego sluoksnio ant stogo storio įvertinimas, ir t.t.
 • pastato komponentų valdymas, pvz. langų, durų, langų užsklandų

Lauko teritorijos apsauga

 • vaizdo stebėjimas integruotas su perimetro apsauga
 • įsibrovimų aptikimas naudojant sensorinius laidus ir mikrobangų ar infraraudonųjų spindulių užtvarus