Sportas ir kultūra

Video monitoringas

 • specialiai suprojektuotos kameros su aukšta rezoliucija ir laisvu optinio modulio judėjimu reikalavimus atitinkančiam renginių stebėjimui
 • bilieto numerio ir bilieto savininko veido iš video medžiagos koreliavimas
 • video ir audio įrašų saugojimas mažiausiai 60 dienų po kiekvieno renginio
 • funkcijos leidžiančios greitą ir intuityvų vadinamųjų futbolo chuliganų elgesio kadravimą

Interkomai

 • balso ryšio užtikrinimas SOS taškų dėka
 • interkomo stočių pritaikymas aplinkos sąlygoms ir įrengimo vietai
 • iškvietimo sistema tualetams skirtiems žmonėms su negalia

Visų sistemų priežiūra ir valdymas iš vienos operatoriaus darbo vietos

 • visų sporto arenos saugumo sistemų valdymas ir vizualizavimas iš vieno stebėjimo centro
 • automatiškas visų įgaliojimų perdavimas saugumo tarnyboms po masinio renginio
 • sinoptinis žemėlapis su aiškiai pateiktomis įvairiomis arenos dalimis

Parkavimo organizavimas

 • automobilių stovėjimo aikštelės prieigos valdymas su vietų padalijimu į zonas
 • pakankamo vietų skaičiaus užtikrinimas žmonėms su negalia
 • prieigos kontrolė automobilių stovėjimo aikštelėje pagal kortelę, bilietą arba registracijos numerių analizę

Prieigos kontrolė

 • prieigos prie komandų rūbinių, VIP ložės, sulaikymo kambario ir kitų administracinių patalpų kontrolė
 • prieigos kontrolės integracija su bilietų kontrolės sistema įdiegta įėjimo vartuose
 • specialių saugumo priemonių (pvz. anti-passback, užraktas) panaudojimo galimybė
 • vartotojų identifikavimas pagal korteles, PIN arba biometrines savybes

Lauko teritorijos apsauga

 • vaizdo stebėjimas lauke ir automobilių stovėjimo aikštelėje
 • neteisėto perėjimo per tvorą aptikimas
 • sensorinių laidų, video analizės ir infraraudonųjų spindulių užtvarų panaudojimas

Oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas

 • sniego sluoksnio storio matavimas (ant arenos stogo ir t.t.)
 • temperatūros ir drėgmės arenoje matavimas

Aplinkos sąlygų monitoringas

 • aplinkos sąlygų monitoringas serverinėse ir administracinėse patalpose
 • plataus matavimo prietaisų asortimento (temperatūros, drėgmės, užtvindymo ir tt.) palaikymas
 • aliarmo aktyvinimas esant kritinėms sąlygoms, pvz. per aukštos temperatūros atveju

Lankytojų aptarnavimas

 • išankstinio kortelių paruošimo galimybė konferencijos ar mokymų dalyviams
 • atitinkamo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus rezervavimas
 • lankytojų judėjimo aplink pastatą stebėjimas
 • įvažiavimo užtvaro atidarymas atpažinus registracijos numerius pagal išankstinį sąrašą

Įsilaužimo ir užpuolimo aptikimas

 • pranešimai apie neįgaliotą patekimą į serverines ir operatoriaus centrą
 • automatinis saugumo zonų aktyvinimas ir deaktyvinimas pagal tvarkaraštį
 • aliarminės informacijos siuntimas objekto apsaugos darbuotojams
 • valdymas iš vizualizavimo, klaviatūros arba prieigos kontrolės skaitytuvų lygio

Automatikos valdymas

 • lifto mygtukų valdymas iš skaitytuvų lygio
 • arenos automatikos parametrų keitimas po išankstinės vartotojo prieigos kortelės autorizacijos
 • užtvarų valdymas iš centrinio vizualizavimo lygio

Darbo laiko registravimas

 • sporto arenos administracinio personalo darbo laiko registravimas
 • pažangi ataskaitų sistema
 • integracija su žmogiškųjų išteklių ir atlyginimų sistema