Pramonė

Objekto vaizdo stebėjimas

 • gamyklų lauko teritorijos vaizdo stebėjimas
 • gamybos patalpų, koridorių ir pagrindinių biuro patalpų vaizdo stebėjimas
 • aukštos kokybės vaizdo stebėjimas realiu laiku skirtas apsaugos darbuotojams
 • vaizdo analizės algoritmų panaudojimas, įskaitant judesio aptikimą, buvimo draudžiamoje zonoje aptikimą ir t.t.
 • įrašų saugumas dėl techninės įrangos atsarginio maitinimo

Interkomai ir radijo transliavimo centras

 • patikimo ryšio užtikrinimas svarbiausiose gamyklos zonose (įėjimas į išorinę gamyklos dalį, pasirinktas zonas, automobilių stovėjimo aikšteles)
 • sieninės interkomų stotys pritaikytos įrengimui gamybos salės viduje
 • interkomo ryšys su gamybos linijomis – priežiūra ir dispečerio balso komandos
 • greitas ir saugus interkomo ryšys objekto viduje
 • iškvietimo sistema tualetams skirtiems žmonėms su negalia

Visų sistemų priežiūra ir valdymas iš vienos operatoriaus darbo vietos

 • visų gamyklos saugumo sistemų valdymas ir vizualizavimas iš vienos vietos
 • SMS programa prieinama per interneto naršyklę gamyklos teritorijoje arba bet kurioje kitoje vietoje
 • saugaus SSL šifravimo panaudojimas ryšiui su serveriu

Mobilus sistemos valdymas ir bevielis ryšys

 • SMS sistemos valdymas kompatibiliu mobiliuoju prietaisu (pvz. išmaniuoju telefonu, nešiojamuoju kompiuteriu)
 • aliarminės informacijos perdavimas į mobiliuosius įrenginius
 • pažangi bevielė DECT balso ryšio sistema
 • specializuota DECT įranga, pritaikyta įrengimui atšiaurioje gamybos aplinkoje

Prieigos kontrolė

 • prieigos prie pastatų, administracinių patalpų, ir gamybos objektų kontrolė
 • raktų disponavimo organizavimas
 • žmonių ir medžiagų srauto monitoringas gamybos salėje
 • bekontaktės kortelės panaudojimas kaip darbuotojo ID
 • lankstus prieigos kontrolės sistemos išplėtimas naujose gamybos salėse

Įsilaužimo ir užpuolimo aptikimas

 • pranešimai apie neįgaliotą patekimą į pramoninį objektą
 • žmonių buvimo draudžiamosiose ar pavojingose zonose aptikimas
 • automatinis saugumo zonų aktyvinimas ir deaktyvinimas pagal tvarkaraštį
 • aliarminės informacijos siuntimas apsaugos darbuotojams arba išorinei apsaugos įmonei
 • valdymas iš vizualizavimo, klaviatūros arba prieigos kontrolės skaitytuvų lygio

Automatikos valdymas

 • elektros ir automatikos valdymas iš prieigos kontrolės skaitytuvų lygio
 • gamybos įrenginių funkcionavimo valdymas iš skaitytuvų ar vizualizavimo lygio
 • integracija naudojant dedikuotus protokolus arba hard-contact metodą

Pramoninių procesų monitoringas

 • gamybos procesų įgyvendinimo tikslumo video analizė
 • testuojamo produkto įvairių fizinių savybių analizės aukštas efektyvumas
 • sprendimų priėmimo procesų, susijusių su kokybės kontrolės sistema, automatizavimas

Lauko teritorijos apsauga

 • gamyklų lauko teritorijos vaizdo stebėjimas
 • įsilaužimo monitoringas naudojant perimetro apsaugos sistemas
 • įsibrovimų aptikimas naudojant sensorinius laidus ir mikrobangų užtvarus
 • perimetro apsauga integruota su vaizdo stebėjimo sistema

Aplinkos sąlygų monitoringas – specialios paskirties patalpos

 • aplinkos sąlygų monitoringas gamybos salėse ir serverinėse
 • plataus matavimo prietaisų asortimento (temperatūros, drėgmės, užtvindymo ir tt.) palaikymas
 • aliarmo aktyvinimas esant kritinėms sąlygoms, pvz. per aukštos temperatūros atveju
 • automatinis kitų sistemos komponentų valdymas (pvz. ventiliatorių įjungimas)

Parkavimo organizavimas

 • gamyklos automobilių stovėjimo aikštelės prieigos valdymas
 • vietų skaičiaus apribojimas pagal vartotojų grupę (darbuotojai, administracinis personalas ir kt.)
 • pakankamo vietų skaičiaus užtikrinimas žmonėms su negalia
 • prieigos kontrolė automobilių stovėjimo aikštelėje pagal tolimojo nuotolio skaitytuvus arba registracijos numerių analizę
 • ryšys su portjė / registratūra naudojant interkomo sistemą

Lankytojų aptarnavimas

 • išankstinio kortelių paruošimo galimybė konferencijos ar mokymų dalyviams
 • atitinkamo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus rezervavimas
 • lankytojų judėjimo aplink pastatą stebėjimas

Oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas

 • oro sąlygų gamyklos išorėje įvertinimas ir vizualizavimas
 • kitų parametrų nuskaitymas, pvz. sniego sluoksnio ant stogo storio įvertinimas, ir t.t.
 • automatizuotas pastato komponentų valdymas, pvz. langų, durų, langų užsklandų

Objektų nuotolinis valdymas (SecAAS)

 • saugumo valdymas keliose vietose esančiose gamyklose (pvz. kituose miestuose) iš vienos vietos
 • aliarminės informacijos iš įvairių vietų priėmimas ir kritiškų padėčių procedūrų optimizavimas
 • perduodamų duomenų visiškas saugumas pažangių šifravimo protokolų dėka