Medicina

Interkomai ir radijo transliavimo centras

 • balso ryšys, nereikalaujantis rankų pagalbos, specialių medicininių interkomų, dirbančių arti medicinos prietaisų dėka
 • pacientų garso priežiūra iš palatos slaugytojų buvimo vietos lygio
 • tiesioginiai skambučiai į mobiliuosius telefonus
 • iškvietimo sistema pacientų tualetams

Visų sistemų priežiūra ir valdymas iš vienos operatoriaus darbo vietos

 • visų ligoninės saugumo sistemų valdymas iš vieno stebėjimo centro
 • SMS programa prieinama iš interneto naršyklės
 • sinoptinis žemėlapis įvairių sistemų vizualizavimui ir valdymui

Prieigos kontrolė

 • prieigos prie operacinių patalpų, palatų, laboratorijų ir vaistų saugyklų kontrolė
 • RFID technologijos panaudojimas greitam ir priežiūros nereikalaujančiam transporto priemonių ir personalo verifikavimui priėmimo skyriaus zonoje
 • žmonių srauto stebėsena ligoninės teritorijoje ir evakavimo maršrutų tobulinimas
 • vartotojų identifikavimas kortelėmis, PIN arba biometrinėmis savybėmis

Objekto vaizdo stebėjimas

 • evakavimo maršrutų ir atsarginių išėjimų iš ligoninės vaizdo stebėjimas
 • pacientų palatų vaizdo stebėjimas intensyvios terapijos skyriaus zonoje
 • žmonių, įeinančių į palatas, vizualinis identifikavimas
 • žmonių aptikimas ir skaičiavimas pasirinktose patalpose

Automatikos valdymas

 • liftų mygtukų aktyvinimas iš KD sistemos skaitytuvų ar kompiuterio vizualizavimo lygio
 • automobilių stovėjimo aikštelės užtvarų valdymas iš KD sistemos skaitytuvų ar kompiuterio vizualizavimo lygio
 • automatinis oro kondicionavimo sistemos kontroliavimas naudojant prieigos kontrolės skaitytuvus ir įsilaužimo aptikimo sistemos manipuliatorius

Lankytojų aptarnavimas

 • lankytojų kortelių išankstinio paruošimo galimybė
 • atitinkamo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus rezervavimas
 • lankytojų judėjimo aplink pastatą stebėjimas

Įsilaužimo ir užpuolimo aptikimas

 • pranešimai apie įsilaužimą į vaistų saugyklą, laboratoriją, prozektoriumą ir t.t.
 • automatinis saugumo zonų aktyvinimas ir deaktyvinimas pagal tvarkaraštį
 • Aliarminės informacijos siuntimas apsaugos darbuotojams ir pasirinktam medicinos personalui
 • valdymas iš vizualizavimo, klaviatūros arba prieigos kontrolės skaitytuvų lygio

Parkavimo organizavimas

 • automobilių stovėjimo aikštelės svečiams ir ligoninės personalui prieigos valdymas
 • pakankamo vietų skaičiaus užtikrinimas žmonėms su negalia
 • prieigos kontrolė automobilių stovėjimo aikštelėje pagal tolimojo nuotolio skaitytuvus arba registracijos numerių analizę
 • ryšys su portjė / registratūra naudojant interkomų sistemą

Aplinkos sąlygų monitoringas – specialios paskirties patalpos

 • aplinkos parametrų monitoringas laboratorijose ir techninėse ligoninės patalpose
 • plataus matavimo prietaisų asortimento (temperatūros, drėgmės, užtvindymo ir t.t.) palaikymas
 • aliarmo aktyvinimas esant kritinėms sąlygoms, pvz. per aukštos temperatūros atveju

Salių užsakymo sistema

 • efektyvus salių užsakymo valdymas iš intuityvaus sąsajos lygio
 • išplečiamumas / be tolesnių salių statybos apribojimų
 • neribotas užsakymus rodančių įrenginių kiekis
 • integravimas į esamą ant pastato prieigos kontrolės sistemą
 • galimybė integruotis su Active Directory

Oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas

 • išorės oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas
 • sniego sluoksnio storio įvertinimas (ant stogo ir t.t.)
 • pastato komponentų, pvz. langų, durų valdymas

Lauko teritorijos apsauga

 • ligoninės pastato fasado, pagrindinių įėjimų ir avarinių išėjimų vaizdo stebėjimas
 • prieigos kontrolė ir vaizdo stebėjimas elektros generatorių patalpose
 • judesio aptikimas aplink svarbiausius objektus pagal judesio detektorius arba aptvarų ar žemės kabelius