Kelių infrastruktūra

Interkomai ir radijo transliavimo centras

 • integracija su telefono stotimi, mobiliaisiais įrenginiais, TETRA telefonijos sistema, naudojama aptarnaujančio personalo ir su DSO sistemomis (tuneliuose)
 • balso ryšys SOS taškų (pritaikyta neįgaliųjų poreikiams) dėka tuneliuose ir palei automagistralę
 • autonominiai interkomai kelių rinkliavos stotims (PPO)
 • ryšys tarp monitoringo centrų ir rinkliavų stočių (PPO)

Video monitoringas

 • kamerų ir enkoderių panaudojimas tiesioginiam prijungimui prie šviesolaidžių tinklo, padidinantis atsparumą elektromagnetiniams trikdžiams
 • transporto priemonių skaičiavimas naudojant pažangią vaizdo analizę su paskirstymu į sunkvežimius ir automobilius
 • pažangios vaizdo analizės koreliavimas su intelektine transporto sistema (ITS) suteikiantis kamščių sumažinimo ir srauto pralaidumo padidinimo galimybę
 • saugumui grėsmingų situacijų (pvz. važiavimo prieš eismo kryptį, transporto priemonės sustabdymo, dūmų tunelyje) aptikimas pažangios vaizdo analizės dėka

Objektų nuotolinis valdymas (SecAAS)

 • nuotolinis visų sistemos komponentų valdymas, nepriklausomai nuo operatoriaus buvimo vietos
 • atskirų kelių sekcijų priežiūra iš kelių dedikuotų darbo vietų, įkurtų monitoringo centruose
 • mobilūs stebėjimo centrai efektyvios priežiūros užtikrinimui nenumatytų situacijų atvejais
 • tiesioginis reagavimas į aliarminius signalus paskirstytoje infrastruktūroje susietas su artimiausios kameros vaizdu

Oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas

 • kelių ir oro temperatūros nuskaitymas ir vizualizavimas
 • sniego sluoksnio storio matavimas (ant stogo, kelio ir t.t.)
 • integracija su informacinėmis kelių lentomis - informacija apie oro sąlygas, nelaimingus atsitikimus, kamščius

Automatikos valdymas

 • automatinis automagistralės užtvaro atidarymas greito reagavimo transporto priemonėms
 • užtvaro valdymas kelių rinkliavų stotyje (PPO)
 • integracija su keleivių informavimo sistema

Prieigos kontrolė

 • apsaugą prieš pašalinių patekimą į techniniam tunelio ar automagistralės personalui skirtas zonas
 • techninės zonos apsauga nuo neįgaliotos prieigos naudojant prieigos korteles susietas su veidų analize
 • dinaminis prieigos teisių keitimas nurodytai zonai nurodytam laiko tarpui
 • lankstus prieigos kontrolės sistemos išplėtimas naujose patalpose ar pastatuose

Įsilaužimo ir užpuolimo aptikimas

 • įsilaužėlių aptikimas vietinių ir išorinių detektorių dėka
 • aliarminės informacijos siuntimas apsaugos darbuotojams
 • pavojaus mygtukai diskrečiam signalizavimui apie apiplėšimus ir vagystes kelių rinkliavų punktuose
 • pilnas detektorių ir zonų būklės vizualizavimas apsaugos darbuotojams

Visų sistemų priežiūra ir valdymas iš vienos operatoriaus darbo vietos

 • keliose vietose esančių sistemų valdymas iš vienos vietos
 • SMS programa prieinama iš interneto naršyklės, koreliuota su SCADA tunelio priežiūros sistema
 • saugaus SSL šifravimo panaudojimas ryšiui su serveriu

Aplinkos sąlygų monitoringas

 • techninių patalpų aplinkos parametrų nuskaitymas ir vizualizavimas per atstumą, palei visą automagistralės ir tunelio ilgį
 • plataus matavimo prietaisų asortimento (temperatūros, drėgmės, užtvindymo ir tt.) palaikymas
 • aliarmo aktyvinimas esant kritinėms sąlygoms, pvz. per aukštos temperatūros atveju

Darbo laiko registravimas

 • personalo darbo laiko registravimas
 • ypatingo aktyvumo būsenų (pvz. atostogos, apsilankymas pas gydytoją ir pan.) palaikymas
 • pažangi ataskaitų sistema