Geležinkelių infrastruktūra

Objekto vaizdo stebėjimas

 • stočių, geležinkelių, važiavimų ir judančių objektų vaizdo stebėjimas palaikomas pažangios vaizdo analizės
 • traukinių buvimo vietos nustatymas ir tvarkaraščio laikymosi monitoringas su automatine identifikavimo funkcija pagal traukinio numerį
 • žmonių, esančių ant platformos stebėjimas šoninių traukinio kamerų dėka; traukinio maršruto monitoringas maršruto kameros dėka
 • keleivių skaičiavimas naudojant pažangią vaizdo analizę, siekiant optimizuoti išteklių naudojimą
 • kamerų ir enkoderių panaudojimas tiesioginiam prijungimui prie šviesolaidžių tinklo, padidinantis atsparumą gedimams

Interkomai ir radijo transliavimo centras

 • kolektyvinis pranešimų transliavimas atskiroms salėms, kas leidžia pvz. žmonių paiešką nutolusiose stoties dalyse
 • integracija su telefono stotimi, mobiliaisiais įrenginiais ir TETRA telefonijos sistema, naudojama aptarnaujančio personalo
 • balso ryšys tarp keleivių paramos centro ir tualetų skirtų žmonėms su negalia bei SOS taškų
 • garso įrašymas mašinisto kabinoje koreliuojamas su artimiausios kameros vaizdu

Objektų nuotolinis valdymas (SecAAS)

 • atskirų geležinkelio sekcijų priežiūros sistema skirta geležinkelių apsaugos ir greito reagavimo komandoms, suteikianti peržiūros galimybę iš kelių darbo postų, išdėstytų palei visą geležinkelio liniją, arba iš išorinių stebėjimo centrų
 • mobilūs stebėjimo centrai efektyvios priežiūros užtikrinimui nenumatytų situacijų atvejais
 • centralizuotas ryšio, keleivių saugumo valdymo ir geležinkelių infrastruktūros valdymo punktas

Automatikos valdymas

 • geležinkelio stoties automobilių stovėjimo aikštelės užtvaro atidarymas
 • oro kondicionavimo ir apšvietimo valdymas
 • eskalatorių ir liftų veikimo valdymas

Oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas

 • oro sąlygų mokymo įstaigos išorėje įvertinimas ir vizualizavimas
 • sniego sluoksnio storio įvertinimas (ant stoties stogo ir t.t.)
 • pastato komponentų, pvz. langų, durų valdymas

Visų sistemų priežiūra ir valdymas iš vienos operatoriaus darbo vietos

 • keliose vietose esančių geležinkelio objektų saugumo valdymas
 • SMS programa prieinama iš interneto naršyklės
 • saugaus SSL šifravimo panaudojimas
 • geležinkelio linijų bei stočių interaktyvūs sinoptiniai žemėlapiai

Lauko teritorijos apsauga

 • visos zonos aplink stotį stebėjimas
 • įsilaužimo monitoringas naudojant perimetro apsaugos sistemas
 • įsilaužimų aptikimas nurodytose zonose naudojant pažangią vaizdo analizę

Prieigos kontrolė

 • personalo ir techninės priežiūros darbuotojų prieigos kontrolė
 • dinaminis prieigos teisių keitimas nurodytai zonai nurodytam laiko tarpui
 • traukinių buvimo vietos nustatymas ir tvarkaraščio laikymosi pagal tolimojo nuotolio RFID ID numerio atpažinimą
 • techninės zonos apsauga nuo neįgaliotos prieigos naudojant prieigos korteles susietas su veidų analize

Įsilaužimo ir užpuolimo aptikimas

 • įsilaužėlių aptikimas vietinių ir išorinių detektorių dėka
 • aliarminės informacijos siuntimas apsaugos darbuotojams
 • pilnas detektorių ir zonų būklės vizualizavimas apsaugos darbuotojams
 • pavojaus mygtukai diskrečiam signalizavimui apie biuro apiplėšimus ir vagystes

Aplinkos sąlygų monitoringas

 • serverinės ir techninių patalpų aplinkos parametrų nuskaitymas ir vizualizavimas per atstumą, palei visą geležinkelio linijos ilgį
 • plataus matavimo prietaisų asortimento (temperatūros, drėgmės, užtvindymo ir tt.) palaikymas
 • aliarmo aktyvinimas esant kritinėms sąlygoms, pvz. per aukštos temperatūros atveju
 • aplinkos parametrų monitoringas geležinkelio techninėse spintose ir techninio valdymo patalpose

Parkavimo organizavimas

 • prieigos kontrolė automobilių stovėjimo aikštelėje pagal tolimojo nuotolio skaitytuvus arba registracijos numerių analizę
 • užtvarų valdymas iš centrinio vizualizavimo lygio
 • automobilių stovėjimo vietų skaičiaus priskyrimas vartotojų grupėms
 • išankstinis prieigos teisių suteikimas keliautojams, pagal automatinį registracijos numerių atpažinimą

Darbo laiko registravimas

 • darbuotojų darbo laiko registravimas suskirstant pagal vežėją
 • ypatingo aktyvumo būsenų (pvz. atostogos, apsilankymas pas gydytoją ir pan.) palaikymas
 • pažangi ataskaitų sistema