Biurų pastatai

Prieigos kontrolė

 • darbuotojų prieigos, patekimo į patalpas kontrolė
 • žmonių srauto pastato viduje ir prieigos prie liftų stebėjimas
 • laikinos prieigos kortelės išdavimas svečiams
 • raktų saugojimo spintelių sistemos valdymas ir jų būklės monitoringas
 • lankstus prieigos kontrolės sistemos išplėtimas naujose patalpose ar pastatuose

Visų sistemų priežiūra ir valdymas iš vienos operatoriaus darbo vietos

 • Visų gamyklos saugumo sistemų integracija, bendras vizualizavimas ir valdymas iš vienos vietos
 • nuotolinė prieiga prie sistemos internetu
 • žmonių buvimo vietos nustatymas naudojant pagal jų prieigos korteles
 • Trimatis vizualizavimas
 • saugaus SSL šifravimo panaudojimas ryšiui su serveriu

Objekto vaizdo stebėjimas

 • lauko teritorijos vaizdo stebėjimas
 • svarbiausių pastato koridorių ir patalpų vaizdo stebėjimas
 • aukštos kokybės vaizdo stebėjimas realiu laiku skirtas apsaugos darbuotojams
 • automobilių, įvažiuojančių į automobilių stovėjimo aikštelę, registracijos numerių analizė
 • neįgaliotų asmenų patekimo į pastatą registravimas

Įsilaužimo ir užpuolimo aptikimas

 • neįgaliotų asmenų bandymų patekti į pastatą signalizavimas
 • pavojaus signalo perdavimas pranešimų centrui
 • pilnas detektorių ir zonų būklės vizualizavimas apsaugos darbuotojams
 • automatinis saugumo zonų aktyvinimas ir deaktyvinimas pagal tvarkaraštį
 • automobilių apsauga požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje

Interkomai ir radijo transliavimo centras

 • balso ryšys įėjimo į objektą vietose ir evakavimo koridoriuose
 • kolektyvinių arba individualių pranešimų arba fono muzikos transliavimas
 • ryšys su skubios pagalbos ir informacijos punktais mokymo įstaigos teritorijoje
 • iškvietimo sistema tualetams skirtiems žmonėms su negalia
 • kabinami ant sienos arba darbalaukio interkomai, pritaikyti įvairioms užduotims

Darbo laiko registravimas

 • Darbuotojų darbo laiko registravimas
 • Integracija su žmogiškųjų išteklių sistema
 • darbuotojų įėjimo ir išėjimo aptikimas naudojant korteles ir tolimojo nuotolio RFID skaitytuvus

Parkavimo organizavimas

 • darbuotojų ir lankytojų prieigos prie automobilių stovėjimo aikštelės valdymas
 • laisvų vietų monitoringas automobilių stovėjimo aikštelėje
 • automobilių stovėjimo aikštelės užtvarų atidarymas pagal registracijos numerių analizę
 • automobilių stovėjimo vietų rezervavimas per internetą

Lankytojų aptarnavimas

 • išankstinio kortelių paruošimo galimybė konferencijos ar mokymų dalyviams
 • atitinkamo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus rezervavimas
 • lankytojų judėjimo aplink pastatą stebėjimas
 • prieigos kortelių dėžutes prie išėjimų iš pastato ir automobilių stovėjimo aikštelės

Automatikos valdymas

 • oro kondicionavimo biure įjungimas atidarant duris bekontakte durų atidarymo kortele
 • prieiga prie liftų naudojant prieigos kontrolės sistemos korteles
 • kambario apšvietimo įjungimas aptikus RFID kortelę kambario viduje

Objektų nuotolinis valdymas (SecAAS)

 • integruota sistema užtikrinanti skirtinguose miestuose esančių įmonės filialų apsaugą
 • saugumo valdymas iš vienos vietos
 • vienas portjė gauna pavojaus signalus iš skirtingų vietų
 • įrenginių priežiūros ir eksploatavimo išlaidų redukcija

Aplinkos sąlygų monitoringas

 • aplinkos sąlygų monitoringas pasirinktose patalpose
 • plataus matavimo prietaisų asortimento (temperatūros, drėgmės, užtvindymo ir tt.) palaikymas
 • aliarmo aktyvinimas esant kritinėms sąlygoms, pvz. per aukštos temperatūros atveju
 • automatinis kitų sistemos komponentų valdymas (pvz. ventiliatorių įjungimas)

Oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas

 • išorės oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas
 • kitų parametrų nuskaitymas, pvz. sniego sluoksnio ant stogo storio įvertinimas, ir t.t.
 • pastato komponentų valdymas, pvz. langų, durų, langų užsklandų

Lauko teritorijos apsauga

 • pilnas įstaigos lauko teritorijos vaizdo stebėjimas
 • įsilaužimo monitoringas naudojant perimetro apsaugos sistemas
 • sensorinių laidų ir barjerų naudojimas
 • perimetro apsauga integruota su vaizdo stebėjimo sistema