CSR

Įmonės socialinė atsakomybė (CSR)

C&C Partners tiki, kad įmonių socialinė atsakomybė turi teigiamą poveikį tolygiai socialinei plėtrai ir sukuria pačios įmonės plėtojimo galimybes.

Įmonės socialinė atsakomybė tai vienas iš mūsų strateginių prioritetų artėjantiems metams. Mūsų atveju, įmonės socialinė atsakomybė reiškia, kad mūsų verslo veikla turi poveikį VISUOMENEI, MŪSŲ PLANETAI, PAJAMOMS ir POZICIONAVIMUI.

Darnioji veikla šiose keturiose srityse garantuoja plėtrą ir naudos įmonei ir platesnei visuomenei generavimo galimybę. C&C Partners požiūris į CSR politiką yra realistiškas ir praktiškas. CSR yra traktuojama kaip sudedamoji dalis verslo. Mes nuolat siekiame turėti žymią įtaką visuomenės su plėtros galimybėmis kūrimui ir norime siekti šio tikslo atsakingai.

Mūsų vykdomos programos yra nuolatinio pobūdžio. Norint sekti pagrindinėmis CSR politikos prielaidomis tam tikroje socialinėje ir ekonominėje situacijoje, šie veiksmai gali būti vykdomi aktyviau. To pavyzdys galėtų būti 2009 metai, kai kintančios rinkos sąlygos privertė įmones prisitaikyti prie naujos ekonomikos realybės. C&C Partners nedelsiamai ir ryžtingai sureagavo į krizę įvedant eilę esminių pokyčių, siekiant išlaikyti pelningumą. Paradoksaliai, šie pokyčiai padėjo mums pasiekti su pelningumu ir plėtra susijusius tikslus greičiau nei buvo numatyta.

C&C prekinio ženklo esminis principas yra visuomet atitikti pagrindinius CSR politikos principus, tuo pačiu metu siekiant išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp trumpalaikių ir ilgalaikių rezultatų. Ši koncepcija yra stipriai įsišaknijusi į mūsų organizaciją ir užima labai svarbia vietą C&C verslo plane. Todėl, taip pat ateinančiais metais, mes įsipareigojame veikti vardan vystymosi ir kurti mūsų politiką pagal įmonių socialinės atsakomybės principą.

C&C Partners prioritetai kiekvienam iš keturių CSR aspektų

Visuomenė

Veiklos pasekmės žmonėms dirbantiems bendrovėje ir už jos ribų.

 • Siekiame būti geru darbdaviu. C&C Partners nuolat stengiasi užtikrinti sveikas ir stimuliuojančias darbo sąlygas ir tiki, kad darbuotojai yra didžiausia įmonės vertė.

Mūsų planeta

Verslo veiklos poveikis gamtinei aplinkai.

 • Energijos taupymo programos įgyvendinimas. Siekiame sumažinti energijos sąnaudas 25% per artėjančius 3-5 metus. Šis procesas prisidės prie kovos su klimato kaita, bei sumažins išlaidas dujoms ir elektros energijai.
 • Popieriaus naudojimo išlaidų ir spausdinimo sumažinimas 30%. Šio projekto siekiai - veiksmingesnis naudojimasis spausdintuvais ir naudojamo popieriaus kiekio sumažinimas. Tikslai bus pasiekti sąmoningai įjungiant ir išjungiant spausdintuvus, naudojant dvipusį spausdinimą bei pakeičiant kai kuriuos prietaisus. Mes taip pat svarstome galimybę naudotis alternatyviomis ryšio priemonėmis, kurios pakeistų spausdintas informacijos laikmenas.
 • Mūsų darbuotojų mobilizavimas imtis degalų vartojimą mažinančių veiksmų.
 • Darnios investicijos. Mes investavome į vaizdo konferencijų sistemą, kuria gali naudotis visi TKH Group darbuotojai visose šalyse. Šiuo būdu ribojame komandiruočių skaičių ir išlaidas kurui, ir suteikiame mūsų vadybos komandai efektyvius laiko valdymo būdus.
 • Sveikų ir stimuliuojančių darbo sąlygų užtikrinimas. 2013 m. TKH veiklos kodeksas buvo iš dalies pakeistas siekiant prisitaikyti prie dabartinių socialinių realijų. Šis kodeksas buvo išplatintas visuose TKH grupės įmonėse.
 • Ilgalaikių programų įgyvendinimas darbuotojų kvalifikacijų ir gebėjimų didinimui. Kiekvienais metais darbuotojai dalyvauja mokymuose Lenkijoje ir kitose šalyse.

Pajamos

Būtina sąlyga įmonės gyvybingumui

 • C&C veiklos pritaikymas prie greitai besikeičiančių ekonominių sąlygų. Mes įdiegėme programą mokėtinų sumų sumažinimui ir keletą programų, skirtų sumažinti sąnaudas. Išskyrus išlaidų sumažinimą, mes investavome į naujoviškus sprendimus, verslumą ir klientų išlaikymą. Planuoti reorganizacijos veiksmai buvo pagreitinti greitam prisitaikymui prie naujų rinkos sąlygų.

Pozicionavimas

Rūpinimasis bendrovės reputacija.

 • Naujoviškų C&C produktų pritaikymas prie naujausių darnaus vystymosi tendencijas.
 • Klientų pasitenkinimo tyrimai Šios programos dėka įgijome daug naujos informacijos apie mūsų klientų pasitenkinimą, jų lojalumo mūsų kompanijai lygį ir išanalizavome mūsų efektyvumą atsižvelgiant į mūsų pamatinę vertę. Įmonės pasiektas 8.3 taškų vidurkis nurodo mūsų vietą pamatinės vertės lygyje. Ateinančiais metais mūsų klientų pasitenkinimas išlaikys labai svarbią vietą C&C prioritetuose - tikimės, kad galėsime pagerinti išlaikymo rodiklius ir, kaip numatyta, viršyti pamatinį veiklos veiksmingumą.
 • Įvykių finansinis rėmimas. Mes suteikiame finansinę paramą įvairiems kultūros renginiams.
 • Veiksmų intensifikavimas. Mūsų veiksmų tikslas – CSR politikos pritaikymas vidaus ryšio sistemai, didinant informuotumą apie įmonių socialinę atsakomybę tarp mūsų darbuotojų.