NIP 697-00-13-242 | REGON 410024753 | Numer KRS: 0000203531 | Wysokość kapitału zakładowego: 1.607.800,00 zł