Aktualności

Wydarzenia2020 Budujemy bezpieczne miasto integrując wiele systemów

Budujemy bezpieczne miasto integrując wiele systemówkliknij na zdjęcie aby powiększyć
Miasta stoją przed nowymi wyzwaniami. Jedni obywatele skarżą się na jakość powietrza, inni narzekają na problemy związane z ruchem drogowym, parkowaniem, bezpieczeństwem, niedostatecznym dostarczaniem informacji lub wynikające ze stale rosnącej urbanizacji.

 

Jaka jest nasza koncepcja bezpiecznego i komfortowego miasta odpowiadającego na potrzeby mieszkańców?

Jest połączeniem wielu elementów, m.in. innowacyjnego wykorzystania nowoczesnych technologii wsperających działania prewencyjne oraz podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców, wydajnego parkingu, zrównoważonego zużycia energii i czystego środowiska.
Gwarancją utrzymania wysokiego stanu bezpieczeństwa jest nie tylko zainstalowanie systemów służących do monitorowania czy komunikacji, ale przede wszystkim zintegrowanie ich w celu sprawnego zarządzania przez służby i instytucje odpowiedzialne za zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Kamery w mieście

Wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach potwierdzają,  że wraz ze wzrostem wizyjnych systemów dozorowych liczba przestępstw diametralnie maleje. Dzięki inteligentnej analizie obrazu z kamer reakcja służb porządkowych
może być natychmiastowa, a czas pojawienia się na miejscu zdarzenia wyniesie kilka minut. Świetna jakość nagrań w każdych warunkach, coraz lepsze algorytmy analizy twarzy i zachowania osób („szwendanie się”, pozostawienie
bagażu w newralgicznych punktach) pomagają ustalić tożsamość danej osoby.


Zielona Góra bezpiecznym miastem

Świetnym przykładem zrealizowanego przez nas projektu bezpieczne miasto jest Zielona Góra. Zainstalowany tam inteligentny system monitoringu miejskiego obejmuje 91 punktów kamerowych, rejestrujących 305 strumieni wizyjnych wysokiej rozdzielczości. Realizację tego celu umożliwia zastosowanie kamer czteroobiektywowych, które zainstalowano głównie w centrum miasta oraz na newralgicznych skrzyżowaniach ulic. Dodatkowo zastosowano kamery obrotowe, kamery stałopozycyjne o rozdzielczości 4K oraz obrotową kamerę mobilną, którą można zamontować na pojeździe.
System monitoringu w Zielonej Górze powstał z wykorzystaniem inteligentnej platformy do zarządzania strumieniami wizji, z rozbudowaną analityką obrazu VDG SENSE.Obraz z zainstalowanych kamer jest przesyłany do Centrum Zarządzania, gdzie przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu jest obserwowany przez operatorów, a także transmitowany do komendy policji i siedziby
ABW w Zielonej Górze. W identyfikacji zdarzeń online i post factum wspomaga operatorów zainstalowana w systemie VDG Sense (umowżliwiająca przeniesienie między kamerami) inteligentna analiza obrazów, która realizuje następujące funkcje: rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, koloru samochodu, twarzy, wieku i płci, identyfikację pozostawionego bagażu, gromadzenie się tłumu.

Bezpieczne drogi

Rozpoznanie tablic rejestracyjnych pojazdów na wielu pasach ruchu jednocześnie, detekcję prędkości pojazdu, rozpoznanie koloru, marki i modelu pojazdu, obliczanie średniego czasu przejazdu umożliwiają kamery "HIGH-END" Tattile. Taka analiza jest możliwa dla pojazdów osiągających prędkość nawet do 250 km/h z dokładnością >95%.

Komunikacja i pierwsza pomoc

Inteligentne słupki rozmieszczone w mieście i zintegrowane z systemem monitoringu wizyjnego, dzięki przyciskowi alarmowemu umożliwiają całodobową komunikację głosową z operatorem systemu i wezwanie pomocy. Pozwalają również na przekazywanie przez system rozgłoszeniowy komunikatów skierowanych do mieszkańców i turystów. Słupki są dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim czy niedosłyszące. Dzięki
wbudowanemu urządzeniu AED słupek jest jednocześnie punktem ratunkowym. Każde użycie AED generuje automatyczny alarm u operatora i obraz z miejsca zdarzenia.Sprawne korzystanie z parkingów

Ze względu na to, że ponad 75% kierowców korzysta już z aplikacji mobilnych, istnieje możliwość wyszukiwania wolnych miejsc parkingowych jeszcze przed przybyciem na miejsce oraz uiszczania opłat za parkowanie za pomocą specjalnej aplikacji inteligentnego parkowania. Wpływa to na:
  • oszczędność czasu dla kierowców
  • możliwość zdalnej rezerwacji miejsc na parkingach komercyjnych
  • minimalizowanie ruchu w mieście i ilości spalin
  • wzrost dochodów dla miasta poprzez efektywne wykorzystywanie zasobów parkingowych


Aplikacja e-kontrola pozwala zdalnie, za pomocą kamery mobilnej zamontowanej na samochodzie, sprawdzić, czy kierowca uiścił opłatę za postój.