Wydarzenia

Rozporządzenie CPR

Rozporządzenie CPR

Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Rozporządzenie dotyczące produktów budowlanych nr 305/2011 określa kryteria i wymagania zasadnicze, które muszą spełnić produkty budowlane w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Dokument definiuje również nowe klasy okablowania, nakładając na producentów obowiązek klasyfikowania i znakowania produktów znakiem CE oraz wystawieniem Deklaracji Właściwości Użytkowych zgodnie dyrektywą CPR. Dyrektywa opiera się na zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014, której data wdrożenia to 01.07.2017r. Dla producentów i importerów rozporządzenie oznacza dodatkową pracę i koszty, dla użytkowników jest to ogromne ułatwienie, przekładające się na bezpieczeństwo.

Nasze zakłady produkcyjne zapewniają doskonałą kontrolę jakości, krótkie kanały komunikacji oraz szybką dostawę w celu spełnienia indywidualnych wymagań naszych klientów w najlepszy możliwy sposób. Okablowanie MMC (Mulimedia Connect) oraz SecurityNET będące w ofercie C&C Partners spełniają wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dyrektywa CPR).

Rozporzadzenie CPR