Aktualności

04 lutWydarzenia2015 Zintegrowany System Bezpieczeństwa C&C Partners dla obiektów sieci szerokopasmowych

Zintegrowany System Bezpieczeństwa C&C Partners dla obiektów sieci szerokopasmowych

Realizacja projektów budowy sieci światłowodowych prowadzi do likwidacji barier technicznych związanych z dostępnością do usług szerokopasmowych. Aby sieci te działały sprawnie i spełniały swoje funkcje, należy zapewnić skuteczną ochronę bezpieczeństwa obiektów telekomunikacyjnych będących ich integralną częścią. Do tego celu nadają się Systemy zabezpieczeń pochodzące z naszego portfolio. Przekonali się o tym inwestorzy, którzy wybrali system iProtect do zabezpieczenia infrastruktury sieci szerokopasmowych.

Zabezpieczenie sieci szerokopasmowych stanowi duże wyzwanie ze względu na znaczne rozproszenie chronionych obiektów tj. centrum zarządzania siecią, zapasowych centrów zarządzania siecią, szaf oraz kontenerów telekomunikacyjnych. Kluczowym zadaniem realizowanych projektach, z punktu widzenia efektywności obsługi systemu, było wykorzystanie jednej platformy zarządzania bezpieczeństwem iProtect, umożliwiającej centralną wizualizację i zarządzanie systemami bezpieczeństwa w poszczególnych węzłach sieci.

W ramach projektu Warmińsko-Mazurskiej Sieci Szerokopasmowej, będącego w końcowej fazie realizacji, system C&C Partners zagwarantuje bezpieczeństwo dziewięciu kluczowych węzłów szkieletowych sieci. Zabezpieczenie obiektów zostanie zrealizowane za pomocą systemów:

 • kontroli dostępu iProtect Sirius,
 • sygnalizacji alarmu AlphaVision,
 • monitoringu wizyjnego VDG Sense,
 • sygnalizacji pożarowej Schrack-Seconet.

Za centralne monitorowanie i zarządzanie poszczególnymi systemami odpowiada platforma Security Management System – SMS iProtect, która zostanie zainstalowana w Centrum Zarządzania Siecią oraz w Zapasowym Centrum Zarządzania Siecią.

Kolejnym projektem objętym zintegrowanym systemem bezpieczeństwa C&C Partners jest Sieć Szerokopasmowa Województwa Podkarpackiego. W ramach tego projektu rozpoczęliśmy pierwsze dostawy systemu, który będzie odpowiadał za zabezpieczenie czternastu węzłów szkieletowych (kontenerów) i 189 węzłów dystrybucyjnych (szaf).

Do zabezpieczenia obiektów wykorzystamy systemy:

 • kontroli dostępu iProtect Sirius,
 • sygnalizacji alarmu AlphaVision,
 • sygnalizacji pożarowej Polon-Alfa.

Również w tym przypadku za scentralizowane zarządzanie rozproszonymi elementami systemów zabezpieczeń odpowiada platforma SMS iProtect, która zostanie zainstalowana w Centrum Zarządzania Siecią i w Zapasowym Centrum Zarządzania Siecią.

Projekty Sieci Szerokopasmowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Województwa Podkarpackiego realizowane są przez spółkę ORSS (Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe), którą tworzą: Alcatel-Lucent, Hawe oraz TP Teltech (spółka z grupy Orange Polska). Łączna długość wybudowanych światłowodowych sieci szerokopasmowych w tych województwach to 4247 km (warmińsko-mazurskie: 2241 km; podkarpackie: 2006 km).

Dzięki zastosowaniu systemów zabezpieczeń C&C Partners, Inwestorzy mogą dostrzec szereg korzyści:

 • pełne bezpieczeństwo zainstalowanych urządzeń telekomunikacyjnych,
 • kontrolę dostępu do pomieszczeń kontenerów i szaf telekomunikacyjnych,
 • przekazywanie informacji o stanie urządzeń i sytuacjach alarmowych do Centrum Zarządzania Siecią,
 • możliwość zdalnej zmiany stanu urządzeń i uprawnień we wszystkich węzłach sieci,
 • zdalną weryfikację zdarzeń alarmowych za pomocą kamer monitoringu wizyjnego,
 • pełną wizualizację systemu, która będzie odzwierciedlała stan zabezpieczeń i urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach obiektów optycznej sieci szerokopasmowej na bazie map interaktywnych synoptycznych.

Zebrane doświadczenia ze zrealizowanych projektów, m.in. sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej świadczą o tym, iż systemy zabezpieczeń C&C Partners gwarantują wysokie bezpieczeństwo realizacji projektów oraz niezawodne działanie systemów. Z powodzeniem są stosowane zarówno w zabezpieczaniu serwerowni i centrów danych, jak również wszelkiego rodzaju obiektów wyniesionych, szaf czy kontenerów. Zastosowanie tego rozwiązania zapewnia pełne bezpieczeństwo realizacji zabezpieczeń obiektów, również w wersji rozproszonej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcą Państwo uzyskać więcej informacji dot. zabezpieczenia rozproszonych obiektów telekomunikacyjnych, prosimy o kontakt.

Robert Kopaszewski

Kierownik ds. Projektów Kluczowych.

e-mail r.kopaszewski@ccpartners.pl

tel. kom. +48 601 55 17 67

tel. +48 65 525 55 15

fax. +48 65 525 56 66