Wydarzenia

17 kwi Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa

Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej była bardzo dużym wyzwaniem nie tylko dla Inwestora, ale również dla nas. W przypadku tej inwestycji w grę wchodziły dostawy znacznych ilości kabli światłowodowych w określonych odcinkach oraz w określonym czasie.

W ramach tego projektu zapewnialiśmy dostawy kabli światłowodowych LTMC oraz kabli zewnętrznych o szerokim wachlarzu pojemności. W przypadku kabli LTMC były to pojemności od 24J do 288J. Warto nadmienić, że dla kabli o pojemnościach 192J…288J zastosowano nowe włókna o średnicy 200um. W przypadku kabli dedykowanych do kanalizacji tradycyjnej, zastosowano kable typu 2Y (niewzmocnione) o pojemnościach od 120J do aż 768J.

W sumie dostarczyliśmy ponad 3000 tys. km kabli – to niewiele mniej niż długość lądowa granicy naszego kraju!

Powstało 31 kontenerów telekomunikacyjnych, które w ramach Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zostały umiejscowione we wszystkich miastach powiatowych regionu. To w nich ulokowane będą węzły szkieletowe, najważniejsze elementy sieci – urządzenia transmisyjne, dzięki którym sygnał będzie docierał do wszystkich gmin województwa.

Po zakończeniu realizacji projektu około 70% mieszkańców Wielkopolski znajdzie się w zasięgu sieci NGA (ang. Next-generation access - sieć dostępu nowej generacji), co zagwarantuje możliwość korzystania przez nich z usług o wysokich wymaganiach na przepływność (min. 30Mb/s). Umożliwi to zarówno przedsiębiorcom, jak i mieszkańcom dostęp do usług internetowych wymagających wysokiej przepustowości.

Realizacja projektu „Budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” jest podstawą dalszej informatyzacji regionu i jednym z kluczowych elementów jego zrównoważonego rozwoju – powiedział w Poznaniu szef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Andrzej Halicki.

Korzyści dla mieszkańców:

- dostęp do materiałów naukowych i dydaktycznych (edukacyjnych) z Internetu,

- możliwość organizacji zajęć interaktywnych (e-learning),

- ułatwienie aktywności osób do tej pory z różnych powodów wykluczonych z życia społecznego– głównie starszych i niepełnosprawnych,

- zmniejszenie migracji zarobkowej (dzięki większym możliwościom telepracy),

- możliwość korzystania z nowoczesnych usług telemedycznych (e-medycyna),

- możliwość dotarcia do zasobów szeroko pojętej kultury i multimediów,

- możliwość korzystania z telewizji najwyższej jakości ( HD ),

- zwiększenie konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym, a co za tym idzie możliwości wyboru przez odbiorcę końcowego najlepszej dla niego oferty cenowej.