Aktualności

30 lisWydarzenia2015 C&C Partners współtworzy sieci szerokopasmowe

C&C Partners współtworzy sieci szerokopasmowe

W Polsce w ramach funduszy unijnych na lata 2007-2013 wybudowano ponad 25 tys. km sieci szerokopasmowych. Projekty te były podzielone na poszczególne województwa, dlatego niektóre z nich mają swój finał dopiero w tym roku. Podział taki spowodował wpłynął również na różnice w zakresie inwestycji, które dotyczyły przede wszystkim:
- wielkości budżetu – największy budżet dotyczy województwa mazowieckiego (493 mln zł) a najmniejszy województwa opolskiego (16 mln zł),
- modelu biznesowego – zaprojektuj i wybuduj, ale również zaprojektuj, wybuduj i operuj,
- doboru technologii – tradycyjna kanalizacja, mikrokanalizacja lub systemy napowietrzne,
- zakresu prac – tylko warstwa fizyczna lub też warstwa fizyczna wraz z aktywną (niejednokrotnie z systemem bezpieczeństwa).

 

 

Jako firma możemy być dumni z tego, że w większości tych projektów jesteśmy obecni z naszymi rozwiązaniami. Co warte podkreślenia nie jest to tylko osprzęt światłowodowy, ale również systemy bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy Państwu opis realizacji projektów, w których rola naszych produktów i rozwiązań była kluczowa.

 

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa (WSS)

To największa inwestycja tego typu w Polsce. W jej ramach powstało 4500 kilometrów sieci z 576 węzłami dostępowymi znajdującymi się w każdej gminie w Wielkopolsce.

Na potrzeby tego projektu dostarczyliśmy kable LTMC dedykowane do mikrokanalizacji o pojemności od 24 do 288J oraz kable zewnętrzne do kanalizacji tradycyjnej o pojemnościach od 120 do 768J. Łączna długość dostarczonych przez naszą firmę kabli światłowodowych dla tego projektu to ponad 2600 km.

Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie w tym projekcie kabla o pojemności 768 włókien, gdyż jest to prawdopodobnie kabel o największej pojemności włókien jaki kiedykolwiek zainstalowano w naszym kraju!

 

Warmińsko-Mazurska Sieć Szerokopasmowa (WMSS)

Za realizację tego projektu oraz jego operacyjne funkcjonowanie przez okres najbliższych 20 lat odpowiedzialna jest firma Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (konsorcjum Hawe, TP Teltech i Alcatel-Lucent). Był to pierwszy tego typu projekt dla naszej firmy, gdzie współpraca dotyczyła dostawy i uruchomienia Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa iProtec dla tak rozproszonej sieci telekomunikacyjnej. System obejmuje swoim zakresem usługi takie jak: Kontrola Dostępu, Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, system wizyjny CCTV i ochrony PPOŻ. Skala projektu to 9 węzłów szkieletowych, Główne i Zapasowe Centrum Zarządzania Siecią oraz zintegrowanie platformy iProtect ze sterownikiem, który zainstalowany został w 154 węzłach dystrybucyjnych w formie szaf dostępowych.

 

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa (DSS)

W ramach tego projektu realizowaliśmy dostawy wiązek mikrokanalizacji ACEnet DB 7/10 oraz kabli światłowodowych dedykowanych do mikrokanalizacji (LTMC) o pojemnościach od 24 do 72J. Długość wybudowanej mikrokanalizacji to ponad 1600 km.

Wymogiem inwestora była dostawa jednego kompletnego systemu do budowy sieci światłowodowej, dlatego jako wiodący dostawca udzieliliśmy na ten projekt 10-letniej gwarancji Systemowej na elementy toru optycznego obejmującego mikrokable, wiązki mikrokanalizacji i wszystkie elementy okablowania światłowodowego liniowego oraz stacyjnego, które są kompatybilne z innymi elementami toru optycznego określonymi w Katalogu Materiałów i Wyposażenia Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.

 

Obecnie, w związku z dokonanym wyborem Operatora Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, nasza firma realizuje dostawy i uruchomienie dla rozporoszonych obiektów telekomunikacyjnych Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa iProtect. Jego zadaniem jest ochrona oraz monitoring obiektów telekomunikacyjnych, takich jak kontenery czy szafy kablowe poprzez realizację usług:  Kontroli Dostępu, Systemu Sygnalizacji Włamania i monitoringu wizyjnego CCTV. Ochroną objęte zostanie 8 węzłów szkieletowych, w formie kontenerów oraz Główne i Zapasowe Centrum Zarządzania Siecią, w formie budynku. Docelowo system będzie rozbudowywany o obsługę 204 węzłów dystrybucyjnych wyposażonych w moduł Apollo.

Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to pierwsza w Polsce sieć oparta o nowatorskie rozwiązanie Apollo, które stworzone zostało z myślą o realizacji funkcji związanych z systemami bezpieczeństwa dla rozproszonych obiektów w sposób modularny i uniwersalny z punktu widzenia właściciela takiej sieci.

 

 

Internet dla Mazowsza (IDM)

Projekt IDM zakładał wybudowanie na terenie całego województwa mazowieckiego światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej oraz dodatkowo sieci dostępowej NGA (Next Generation Access) w 33 miejscowościach.

Na potrzeby tego projektu dostarczyliśmy prefabrykowane wiązki rur do mikrokanalizacji ACE Split 4/14 wraz z całym osprzętem oraz zapewnialiśmy dostawy kabli LTMC od 12 do 144J. Ponadto dostarczaliśmy osprzęt światłowodowy w postaci stelaży zapasu, paneli światłowodowych, zewnętrznych szafek dystrybucyjnych oraz osłon złączowych FOSC-400 (wersja A4 i B4) firmy TE Connectivity (obecnie CommScope).

 

Pomorska Sieć Światłowodowa (PSS)

Projekt realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez marszałka województwa pomorskiego oraz firmę Oranga Polska S.A. Rolą naszej firmy była dostawa mikrokabli LTMC o pojemności 12 do 96J oraz kabli A-DQ(ZN)B2Y do kanalizacji tradycyjnej o pojemnościach 216-288J wraz z osłonami złączowymi FOSC i FIST.

 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie

Projekt Sieć szerokopasmowa województwa podlaskiego jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Na potrzeby projektu realizowaliśmy dostawy kabli światłowodowych do zastosowań w kanalizacji tradycyjnej A-DQ(ZN)2Y oraz A-DQ(ZN)B2Y o pojemnościach od 12 do 144J oraz osłony złączowe FIST i FOSC.

 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie

Podobnie jak dla województwa podlaskiego, również w tym województwie realizowaliśmy dostawy kabli światłowodowych, jednak dodatkowo, podobnie jak w województwie warmińsko-mazurskim, przedmiotem współpracy z ORSS była również platforma iProtect, czyli Zintegrowany System Bezpieczeństwa. Skala tego projektu była jednak zdecydowanie większa, gdyż poza Głównym i Zapasowym Centrum Zarządzania Siecią obejmowała również 14 węzłów szkieletowych w formie kontenerów oraz 189 węzłów dystrybucyjnych w formie szaf dostępowych wyposażonych w moduł PolyX.

 

Zachodniopomorska Sieć Szerokopasmowa

W ramach tego województwa realizowane były mniejsze projekty, które swoim zasięgiem obejmowały wybrane powiaty, a nie całe województwo. Na nas jako dostawcy wymusiło to dostawę nieco innego zakresu komponentów, gdyż poza mikrorurką ACEmikro DB12 wraz całym osprzętem (zasobniki, złączki) musieliśmy dostarczyć wszystkie inne produktu, które służyły do budowy również sieci dostępowej. Oznaczało to, że poza typowymi kablami do mikrokanalizacji, jak LTMC 24-72J, dostarczyliśmy również kable MUC o pojemności 2-24J oraz wiązki włókien światłowodowych SFU 2-12J. W niektórych obszarach realizacja przyłączy abonenckich wykonana była poprzez wykorzystanie kabla do bezpośredniego zakopania w ziemi DAC. Tak różnorodny typoszereg kabli wymagał szerokiego portfolio osłon złączowych, które pozwalałyby w sposób efektywny łączyć różne średnice kabli. Do tego celu wykorzystaliśmy produkty z serii FOSC oraz TENIO, czyli najnowszy produkt firmy TE Connectivity (obecnie CommScope).

 

Jak Państwo widzą, różnorodność projektów oraz skupienie ich realizacji w ostatnich dwóch latach, było dużym wyzwaniem dla dostawcy rozwiązań. W wielu przypadkach, aby sprostać oczekiwaniom naszych partnerów musieliśmy zaproponować bardzo innowacyjne rozwiązania w zakresie produktów, ale również rozwiązań operacyjno-logistycznych.

W zakresie produktów należy wspomnieć o module Apollo stworzonym w 2014 r. na potrzeby rynku holenderskiego, tutaj dopasowanym i implementowanym w warunkach polskich. W zakresie logistyki dokonaliśmy również rzeczy nietuzinkowej, gdyż tylko dla jednego z projektów zrealizowaliśmy bezpośrednio na place budowy dostawy ponad 1000 bębnów, na których znajdowały się docięte, opisane i zwymiarowane odcinki instalacyjne.

 

I chociaż presja czasu nie ułatwiała realizacji tych wszystkich wyzwań, to jednak możemy z dumą stwierdzić, że wszystkie projekty, w których uczestniczyła firma C&C Partners zostały zakończone sukcesem. Wiele z nich jest wizytówką tego, jak w sposób pragmatyczny, ale również przyszłościowy należy realizować tego typu inwestycje. Dla nas była to niesamowita „szkoła”, która już w tej chwili procentuje przy realizacji innych projektów.