Aktualności

30 majWydarzenia2015 SECURITECH 2015

SECURITECH 2015

W dniach 27-28 maja 2015 uczestniczyliśmy w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ I KOMUNIKACJI Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, gdzie jako Złoty Partner Techniczny mieliśmy okazję poprowadzić dwie prelekcje pt.:

Łączność i systemy komunikacji jako element wsparcia służby ochrony
Rola integracji w nowoczesnych systemach zabezpieczeń, dedykowanych obiektom penitencjarnym

Intencją organizatorów było przede wszystkim stworzenie dialogu technicznego między producentami systemów zabezpieczeń a Służbą Więzienną. W ramach planowanej modernizacji służb więziennych w Polsce uczestnicy Konferencji dyskutowali również o potrzebach i realiach więziennictwa, a także o rozwiązaniach w zakresie zabezpieczeń technicznych, które można zastosować w zakładach karnych i aresztach śledczych.