Aktualności

21 kwiWydarzenia2015 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej

Na początku tego roku zakończyliśmy dostawy produktów niezbędnych do wybudowania jednej z największych sieci szerokopasmowych w Polsce czyli Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.
Jak deklaruje Inwestor „Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Dolnego Śląska. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie”

 

W związku z powyższym można powiedzieć, że była to strategiczna inwestycja województwa dolnośląskiego. Na potrzeby projektu realizowaliśmy dostawy wiązek systemu mikrokanalizacji ACEnet DB 7/10 oraz kabli światłowodowych dedykowanych do mikrokanalziacji, czyli kabli LTMC o pojemnościach od 24J do 72J. Dzięki zapewnieniu sprawnej logistyki, wszystkie dostawy były realizowane terminowo. Projekt ten został obięty 10-letnią Gwarancją Systemową na elementy toru optycznego obejmującego mikrokable, wiązki mikrokanalizacji i wszystkie elementy okablowania światłowodowego liniowego oraz stacyjnego, które są kompatybilne z innymi elementami toru optycznego określonymi w Katalogu Materiałów i Wyposażenia Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.


Długość wybudowanej mikrokanalizacji – ponad 1600 km
Liczba wybudowanych węzłów dystrybucyjnych - 82
Liczba wybudowanych węzłów szkieletowych - 9