Aktualności

30 styWydarzenia2015 Nasze kable na pierwszych farmach fotowoltaicznych

Nasze kable na pierwszych farmach fotowoltaicznych

Fotowoltaika jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi energetyki w Europie. Farmy fotowoltaiczne wytwarzają prąd przetwarzając światło słoneczne na energię elektryczną. Zaletą farmy fotowoltaicznej jest szybkość jej budowy – inwestycja trwa kilka miesięcy oraz duża przewidywalność produkcji (niezależnie czy świeci słońce czy jest zachmurzenie) ponieważ farmy wykorzystują zjawisko światła rozproszonego.


C&C dostarczyła okablowanie oraz złącza do budowy dwóch farm fotowoltaicznych: w zlokalizowanym w województwie podlaskim Wasilkowie oraz w Choroszczy.

Farma w Wasilkowie

Elektrownia o mocy 1 MW to ekologiczna konstrukcja, złożona z blisko 4300 modułów fotowoltaicznych.

Farma w Choroszczy

Instalacja składająca się z 1360 paneli może wytworzyć 340 kW energii elektrycznej. Taka moc mogłaby zapewnić prąd przez rok ponad stu gospodarstwom domowym.

Do budowy obu farm użyto:

  • 27,5 km kabli przeznaczonych do systemów fotowoltaicznych,

  • 4500 złącz wyprodukowanych przez TKH.

Użyte kable i złącza posiadają certyfikat TUV, co świadczy o ich najwyższej jakości i niezawodności oraz gwarantują spełnienie wszystkich parametrów technicznych.