Wydarzenia

19 paź Najnowocześniejsza sieć światłowodowa w Polsce jest w Kosakowie – konferencja firmy Pro-internet

Najnowocześniejsza sieć światłowodowa w Polsce jest w Kosakowie – konferencja firmy Pro-internet

W dniach 16-17 października w Dworku SPA Osada Wędrowca odbyła się Konferencja FTTH Point To Point Pro-internet. Celem Konferencji było zapoznanie jej uczestników z najnowocześniejszą siecią światłowodową w Polsce, budowaną przez spółkę Pro-internet na terenie Gminy Kosakowo, w oparciu o umowę o dofinansowanie w ramach działania 8.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Rolą C&C w tym projekcie była nie tylko dostawa warstwy pasywnej systemu ACE, ale przede wszystkim doradztwo techniczne dotyczące technologii budowy sieci gwarantującej 30-letnie funkcjonowanie bez konieczności przeprowadzania dodatkowych inwestycji. Jednocześnie pod uwagę brano zmiany technologiczne sprzętu aktywnego, które będą miały miejsce w przyszłości.

W programie imprezy zaplanowano m.in. szczegółowe prezentacje technologiczne oraz pokaz wdmuchiwania kabli 96J oraz 192J, a także uroczystą galę, w trakcie której wręczono pamiątkowe tabliczki głównym uczestnikom projektu. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika oraz Ministra Przemysława Kuny, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Nad jej organizacją i przebiegiem czuwał Wojciech Piaseczny, Prezes Zarządu Pro-internet. Gościem honorowym Konferencji był Wiceminister Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, odpowiadający m.in. za współpracę i pomoc samorządom w budowie sieci szerokopasmowego internetu.