Wydarzenia

26 wrz Sieć światłowodowa w Bolesławcu

Sieć światłowodowa w Bolesławcu

W Bolesławcu została wybudowana sieć światłowodowa w ramach projektu pn. „Be Fair – Internet jako dobro wspólne” o długości ok. 15 km. Do jej budowy dostarczyliśmy elementy pasywne, takie jak: wiązki mikrokanalizacji, mikrokable światłowodowe, osłony złączowe, przełącznice panelowe, a także szafy serwerowe oraz dystrybucyjne.

Projekt "Be Fair - Internet jako dobro wspólne” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Całkowita wartość projektu wynosiła 7 384 169 zł, z czego większość stanowiło dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Beneficjentami programu są osoby:

  • spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

  • spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

  • pozostające dziećmi bądź młodzieżą uczącą się, pochodzące z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawnione do uzyskania stypendiów socjalnych,

  • niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

  • posiadające warunki lokalowe do zainstalowania sprzętu (wg oceny pracowników socjalnych MOPS).