Aktualności

14 lisWydarzenia2014 Kolejny projekt sieci szerokopasmowej

Kolejny projekt sieci szerokopasmowej

„Miejska Sieć Szerokopasmowa miasta Gliwice” to kolejny projekt sieci szerokopasmowej, w ramach którego dostarczyliśmy kompletny pasywny system światłowodowy ACE, obejmując go 20 letnią gwarancją niezawodności. W ramach tego projektu wybudowano ponad 60 km sieci światłowodowej do której dostarczyliśmy wiązki systemu mikrokanalizacji ACEsplit 5x14/10, kable LTMC 72J, osłony złączowe FOSC, szafy zewnętrzne oraz pasywne wyposażenie serwerowni. 

Inwestor zdecydował się wybudować infrastrukturę teletechniczną bazującą na wiązkach mikrokanalizacji, ponieważ daje ona możliwość stopniowego dokładania mikrokabli, w miarę wzrostu zapotrzebowania na kolejne przyłącza. To poprawia organizację kabli, hermetyczność sieci i odporność na uszkodzenia oraz w perspektywie czasu, jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem niż tradycyjna kanalizacja.

Dzięki niniejszemu projektowi Inwestor odczuje szereg korzyści:

  • zmniejszone zostaną koszty administracji,

  • usprawnione zostanie zarządzanie jednostkami podległymi,

  • uzyskanie stałego dostępu do Internetu dla jednostek, które wcześniej go nie miały (np. szkoły),

  • pojawią się miejskie hot spoty,

  • sieć wpłynie na poprawę bezpieczeństwa: pojawią się dodatkowe kamery monitoringu w miejscach, gdzie nie było ich do tej pory,

  • zwiększy się zasięg zarządzania sygnalizacją świetlną.